Contact

Agile Procurement

Organisaties ontwikkelen software steeds vaker niet zelf, maar besteden dit uit aan een leverancier. Partijen leggen daarbij de gemaakte afspraken vast in een contract. Vraagt een agile softwareontwikkeling om een ander contracteringsproces en/of een ander contract? Een reeks artikelen behandelt, vanuit verschillende perspectieven, de aspecten die een rol spelen bij het agile contracteringsproces en het agile contract. Dit artikel geeft het perspectief van de klant.

Publicaties

Dit tweede artikel beschrijft agile contractering vanuit het klantperspectief. Het eerste artikel werd bekeken vanuit het perspectief van de leverancier. Het derde artikel (volgende editie) gaat in op de rol van de advocaat in de totstandkoming van een agile contract. Het vierde artikel beschrijft de rol van de projectmanager in de totstandkoming van een agile contract. Het vijfde artikel combineert de diverse perspectieven tot één geheel.

Met de term Agile Procurement bedoelen we niet zo zeer het agile uitvoeren van een aanbesteding, maar het bereiken van een agile samenwerkingsrelatie, waarbij de leverancier medeverantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van waarde voor de klant. Het inkopen van softwareontwikkeling is complex, omdat het ontwikkelen van software een onzeker proces is dat vooraf lastig volledig te vatten is in specificaties. Dit is al in de jaren 80 beschreven door de heren Brooks en Boehm. Een agile procurementproces dient in te spelen op deze onzekerheden en binnen bepaalde kaders ruimte te bieden voor de uitvoering van de samenwerking.

Om tot een agile samenwerkingsrelatie tot komen, wordt een aantal fasen doorlopen: de beslissing agile of niet, de selectie van de meest geschikte leverancier, het contracteren, het uitvoeren van de samenwerking en ten slotte de beëindiging van de relatie. Dit artikel is gebaseerd op praktijkervaring, interviews en literatuur.

Agile of niet?

Kiezen we voor agile of niet? Voor de eigenlijke ontwikkeling van nieuwe software lijkt agile niet meer weg te denken. Maar …

Verder lezen?

Wilt u het volledige artikel uit het Vakblad Projectmanagement lezen, vraag het dan aan via dit formulier:

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ben je geïnteresseerd in het KWD Bulletin?*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.