Contact

Agile contracteren; Hoe doe je dat?

Bedrijven ontwikkelen software steeds vaker niet zelf, maar besteden dit uit aan een leverancier. Partijen leggen daarbij de gemaakte afspraken vast in een contract. Leidt een agile softwareontwikkeling tot een ander contracteringsproces en/of contract?

Publicaties

Een reeks artikelen behandelt, vanuit verschillende perspectieven, de aspecten die een rol spelen bij het agile contracteringsproces en het agile contract. Dit artikel start vanuit het perspectief van de leverancier. De handreikingen zijn ervaringen opgedaan in agile projecten.

Agile contracteren is het proces waarin partijen samenwerken om te komen tot afspraken. Tijdens dit proces werken partijen samen om invulling te geven aan zowel de wensen van de klant als de leverancier (zie figuur 1.). Een aantal voorbeelden zijn: werkafspraken, teamsamenstelling en hoe met elkaar om te gaan wanneer het proces minder goed verloopt. Het is van belang dat dit proces leidt tot wederzijds vertrouwen dat de basis is van een goede samenwerking.

In een agile contract leggen partijen onder andere vast hoe partijen invulling geven aan de kenmerken van een agile project, zoals die onder andere volgen uit het Agile Manifesto. Eén van de principes van een agile project is het frequent opleveren van werkende software. Een ander principe is dat partijen wijzigende behoeften verwelkomen.

Ook dienen partijen afspraken te maken over generieke aspecten, onder andere de betalingsvorm. Voorbeelden van betalingsvormen zijn de vaste scope met een vaste prijs of op basis van nacalculatie. In de eerste vorm ligt de verantwoordelijkheid voor sturing van het project bij de leverancier en bij de tweede vorm bij de klant.

Bij de start van een agile project is het doel vaak duidelijk, maar de specifieke requirements worden pas uitgekristalliseerd tijdens het project. Ook worden gedurende het project vaak wijzigingen gerealiseerd. Dit maakt dat de betalingsvorm vaste scope met een vaste prijs vaak niet voldoet. De ene betalingsvorm past in …..

Verder lezen?

Wilt u het volledige artikel uit het Vakblad Projectmanagement lezen, vraag het dan aan via dit formulier:

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ben je geïnteresseerd in het KWD Bulletin?*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.