AgileBeyond

mignon

Inhoud Vele organisaties ‘worstelen‘ na de 1e stap gezet te hebben met agile. Organisaties die zich verder willen ontwikkelen, zullen een beyond stap moeten zetten. Beyond zijn de vervolgstappen, net als Padel: wendbaar en vervolg op Tennis. KWD heeft onderzoek gedaan samen met een aantal organisaties die ook uitdagingen hadden met het schalen van agile. Hieruit zijn thema’s ontstaan die …

Workshop Project risicomanagement essentials

Project risicomanagement essentials

mignon

Creatieve aanpak Op een bijzondere manier gaan we in deze workshop risicomanagement met het projectteam aan de slag met het inventariseren van de risico’s, het bepalen van de ernst en zwaarte hiervan én het samen afspreken van beheersmaatregelen. De methodische aanpak wordt versterkt door toepassing van creatieve werkvormen uit de muziek en de deelnemers hoeven niet eens muzikaal te zijn! …

Projectstrategie workshop

Canvas projectstrategie

mignon

Waarom projectstrategie? Het kiezen van een passende projectstrategie is een belangrijke voorwaarde voor projectsucces. Elk project is uniek en kent zijn eigen bijzondere kenmerken en daarom is het van belang niet zomaar een standaardaanpak te kiezen. Hoe vaak gebeurt het niet, dat een project start met een aanpak die al vaker gebruikt is en dat we halverwege ontdekken dat het …

Project Management Essentials Game

Dennis Barendse

Opzet van de game De PM Essentials Game is een uniek managementspel, speciaal ontwikkeld om geïnteresseerden in projectmanagement te laten ervaren wat het betekent om een project te organiseren en tot een goed einde te leiden. In de game werken de deelnemers in teams samen aan een project met uitdagingen zoals ze die in de praktijk vaak zullen tegenkomen. Aan …

De veranderende rol van de projectmanager in een Agile omgeving

Dennis Barendse

De opkomst van Agile wordt gedreven door de behoefte aan kortere time-to-market van producten, het leren en begrijpen van en reageren op de behoeften van en wensen van de klant, en het vermogen te anticiperen dan wel reageren op disruptieve ontwikkelingen in de markt. Daarmee is het aloude watervalmodel, waarin stap voor stap werd gewerkt vanaf de functionele eisen en …

Resultaatmanagement

Dennis Barendse

Onze naam is KWD Resultaatmanagement. In de begrippen Kunnen, Willen en Durven liggen de kennis, competenties en het ondernemerschap opgesloten die volgens ons nodig zijn om resultaten te boeken. De stijl waarin je resultaten realiseert duiden wij aan als resultaatmanagement. Maar wat is dat nou precies? Wij hebben onze visie daarover geschetst in het boekje “Ik wil resultaat!” (deel 6 …

Besluitvorming bij projecten

Dennis Barendse

De besluitvorming is een activiteit waaraan zowel individuele als groepsdimensies zitten. Besluiten kunnen variëren in complexiteit. Dat wordt beïnvloed door de context, waarbij regelmatig terugkomende elementen draagvlak, risico’s en onzekerheden zijn. Omgang met besluitvorming vraagt om bewustzijn van het besluitvormingsproces en de elementen daarin, het integer omgaan met de besluitvorming, en bovenal een goede regie. Besluitvorming in projecten en programma’s …

Teammanagement

Dennis Barendse

Teammanagement richt zich op het verbeteren van de prestaties van het projectteam(s). Goed presterende teams vormen een goede basis voor het succes van een project. De teamsamenstelling is vaak een factor die de projectmanager niet heel sterk kan beïnvloeden. Daarom is het extra relevant om goed te weten hoe het zittende team in elkaar steekt en waar de aangrijpingspunten zijn …

Best Value Projectmanagement

Dennis Barendse

Deze workshop is een introductie op Best Value en Best Value Projectmanagement. We schrijven hierover in ons boekje ‘ICT-leverancier: van vijand naar vriend’ (deel 7 in de KWD-reeks). Bij het inkopen van ICT omvat de hele levenscyclus vanaf inkoop tot en met exploitatie van ICT-oplossingen, waarbij één of meerdere leveranciers in een project worden betrokken. Literatuur beperkt zich vaak tot …