Contact

Fred Bons

Zeer ervaren manager van complexe veranderingsprocessen. Doorgrondt complexe situaties snel en komt tot realistische, haalbare en werkende oplossingen. Stelt realistische en gedragen plannen op en komt tot executie. Brengt mensen en partners samen in teams: (ver)bindt, inspireert en richt, waardoor zij tot grote prestaties komen. Verbindt schijnbaar tegenstrijdige belangen door ze te koppelen aan een gemeenschappelijke intentie.

Betere projecten voor een betere wereld

Fred acteert vanuit het motto ‘Betere Projecten voor een Betere Wereld’: Projecten die maatschappelijk relevante en duurzame waar creëren voor alle stakeholders. Voor mensen en door mensen, waarbij de experts centraal staan en de (project)manager ervoor zorgt dat zij hun expertise maximaal kunnen benutten.

Deze innerlijke overtuiging komt ook terug in de gedreven en resultaatgerichte wjize waarop Fred werkt aan het creëren van waarde in zijn opdrachten. Terug naar de eenvoud: projecten en programma’s die aansluiten bij de ‘intentie’ van een organisatie of bedrijfsproces – anders gezegd ‘waarvoor zij bedoeld zijn‘ – hebben een grotere kans van slagen. Eenvoud, gezond verstand en logica zijn daarbij kernwoorden. Deze principes vormen de basis voor Best Value Projectmanagement: sneller en beter verwerven van ICT-diensten, als fundament voor een succesvolle projectuitvoering.

KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.