Contact
Hoe volwassen zijn we nu bezig met projectmanagement?

Volwassenheid projectmanagementorganisatie

Hoe volwassen is uw projectmanagementorganisatie? En wat moet u doen om projectmanagement verder te professionaliseren? Deze workshop is gebaseerd op de KWD best practices over projectmanagement en maken gebruik van ons praktische te hanteren professionaliseringmodel. Doel: bepalen hoe volwassen uw projectmanagementorganisatie is.

Deelnemers gaan aan de slag om samen een beeld te vormen over de volwassenheid van het vak projectmanagement in de eigen organisatie. De aanpak van deze workshop is gebaseerd op de KWD best practices zoals samengevat in ons boek “Professionaliseren van projectmanagement”, wat uitgereikt wordt aan de deelnemers. In deze workshop zullen we gebruik maken van ons eigen  professionaliseringsraamwerk.

Er is in de literatuur een grote verscheidenheid van competentie- en groeimodellen, standaarden en methoden. Ook voor de professionalisering van projectmanagement zijn standaarden te vinden. Deze standaarden hebben als voordeel dat ze een framework vormen waarmee de organisatie aan de slag kan, maar als nadeel dat ze de allure van een olietanker hebben. Honderden best practices, eindeloze assessmentvragen, ondoorzichtige oordeelsvorming; het maakt de praktische toepasbaarheid lastig. KWD heeft daarom gezocht naar een eenvoudiger en praktisch toepasbaar raamwerk. Dit vormt nu alweer tien jaar de basis van de ontwikkelingen binnen KWD.

De workshop bestaat uit drie (gespreks)rondes:

  • De eerste workshopronde gaat over de individuele nulmeting van de huidige situatie. Deelnemers gebruiken bij deze nulmeting de KWD app (zie www.kwdrm.nl/KWD-app). Binnen deze app kunnen de kerntaken geëvalueerd worden door de app-gebruiker. De resultaten van de deelnemers worden door de workshopleiding verzameld, op een collectieve “foto” geprojecteerd en plenair besproken.
  • De tweede workshopronde gaat over de individuele bepaling van het gewenste ambitieniveau door elke deelnemer. Ook de resultaten hiervan worden op een collectieve “foto” geprojecteerd. De plenaire bespreking richt zich op de motivatie om een bepaald niveau te willen bereiken.
  • In de laatste ronde focussen we op de verbeterstappen. Dat wil zeggen: op de concrete acties die genomen (moeten) gaan worden om het door deelnemers gewenste ambitieniveau te bereiken. Deze stappen vormen daarmee een initieel plan waarvoor in ieder geval bij de deelnemers draagvlak te vinden is.

KWD heeft een boek gepubliceerd over het professionaliseren van projectmanagement waarin het onderwerp volwassenheid van de projectmanagement organisatiedeel behandeld wordt. Deelnemers aan de workshop krijgen allen een exemplaar uitgereikt. Ook hier worden de deelnemers ondersteund vanuit de KWD app (zie www.kwdrm.nl/KWD-app), waar de deelnemers zijn beeld kan geven over de volwassenheid van de projectmanagementorganisatie.

De begeleidende KWD’ers zullen de uitkomsten van de workshop verwerken tot een korte rapportage en aanvullen met onze voorstellen voor het verder professionaliseren van projectmanagement.

Geïnteresseerd?

Vul dan het onderstaande formulier in voor meer informatie.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ben je geïnteresseerd in het KWD Bulletin?*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
KWD

Interesse in onze workshops?

Wij kunnen deze workshop op maat maken voor je vakgroep, interne leergangen of opleidingen.