Contact
Neem de juiste besluiten met de juiste mensen.

Besluitvorming bij projecten

In elk project of programma zijn er besluiten die moeten worden genomen door de stuurgroep die het succes van het project of programma kunnen bepalen. Hoe doe je dat in de praktijk?

De besluitvorming is een activiteit waaraan zowel individuele als groepsdimensies zitten. Besluiten kunnen variëren in complexiteit. Dat wordt beïnvloed door de context, waarbij regelmatig terugkomende elementen draagvlak, risico’s en onzekerheden zijn. Omgang met besluitvorming vraagt om bewustzijn van het besluitvormingsproces en de elementen daarin, het integer omgaan met de besluitvorming, en bovenal een goede regie.

Besluitvorming in projecten en programma’s ligt in de regel bij het organisatieonderdeel dat daarvoor is ingericht: de stuurgroep. In die stuurgroep komen een aantal vertegenwoordigers vanuit het management samen om gezamenlijk te oordelen over de voorgelegde voorstellen. De belangen en zienswijzen van de verschillende deelnemers bepalen in belangrijke mate de uitkomst.

Stuurgroepen hechten aan kwalitatief goede informatie in het besluitvormingsproces, met heldere doelstellingen, duidelijke criteria en bekende alternatieven. De besluitvorming zelf gaat over belangenafweging, politiek, en toch ook weer over ‘samen aan het roer’. De rol van de projectmanager/programmamanager is daarbij gericht op het inrichten van spel, door facilitering van het proces.

Bij het inrichten van een besluitvormingsproces moet aandacht aan een aantal aspecten worden besteed om de kwaliteit van de besluitvorming positief te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de rolverdeling binnen de besluitvorming. Het is daarbij niet zo dat dit een statisch gegeven is. De (deelnemers aan de) besluitvorming kan variëren gedurende de looptijd van een project of programma. Zo kan er aan het begin van het project/programma meer nadruk liggen op aspecten als draagvlak, business case, en samenstelling van de deelnemende teams, terwijl er op het einde van het project/programma wellicht meer nadruk ligt op zaken als kwaliteit (vaak versus tijd) en overdracht naar beheer en naar de operationele organisatie. Ook de samenstelling van de groep beslissers kan wijzigen in de tijd, vanwege verloop in de organisatie of vanwege andere vereisten aan de deelnemers.

Belangrijk is dat de inrichting van het beslissingsproces aandacht behoeft, met aandacht voor de praktische organisatie van de besluitvorming. Hoe worden problemen en issues geïdentificeerd? Hoe werkt de beïnvloeding? Hoe kunnen we de besluitvorming verder verbeteren?

In deze workshop gaan we met de deelnemers aan de slag met de verschillende elementen van de besluitvorming. Hierbij gebruiken we een besluitvormingsmodel, het BOB-model.

Geïnteresseerd?

Vul dan het onderstaande formulier in voor meer informatie.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ben je geïnteresseerd in het KWD Bulletin?*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
KWD

Interesse in onze workshops?

Wij kunnen deze workshop op maat maken voor je vakgroep, interne leergangen of opleidingen.