Contact
Leergang

PM Baas

“Dé opleiding voor leidinggevenden van projectmanagers.”

In de wereld van projectmanagement zijn veel trainingen gericht op de projectmanager zelf. Soms wordt er een training aangeboden voor de opdrachtgever. Maar wat is er beschikbaar voor de manager van de projectmanagers? KWD Resultaatmanagement vult dit gat met de Leergang PM Baas.

Gebaseerd op praktijkervaring en onderzoek naar de succesfactoren voor managers van projectmanagers, bieden we een leergang bestaande uit zeven modules aan om een stevige inhoudelijke en praktische basis te bieden voor hun functioneren.

Doelgroep
Deze leergang richt zich op managers die leiding geven aan een afdeling met onder andere projectmanagers. Sommigen hebben ervaring als projectmanager gehad, anderen zijn voornamelijk lijnmanagers. Ze beschikken over aanzienlijke kennis van Prince2, IPMA, MSP en Agile. Vaak vervullen ze de rol van senior supplier in stuurgroepen.

Leerdoelen
Na afsluiting van de leergang hebben de deelnemers de volgende leerdoelen bereikt:

 • Bepaling positionering, doelstelling en takenpakket afdeling en de eigen rol daarin;
 • Kennis over professionaliseren van een PM-afdeling;
 • Inzicht in persoonlijkheidsaspecten, competenties en vaardigheden van projectmanagers;
 • Inzicht in selectie en ontwikkelbaarheid van projectmanagers;
 • Inzicht in rol, positie en wijze waarop een opdrachtgever “bestuurd” kan worden;
 • Inzicht in en kunnen bijsturen van het functioneren van stuurgroepen;
 • Inzicht & praktische handvaten om te kunnen sturen op het succes van projecten;
 • Inzicht & praktische handvaten om te kunnen sturen op het succes van Agile projecten;
 • Gedeelde ervaringen met collega’s uit andere organisaties.

Tijdens de leergang zullen de deelnemers praktijkopdrachten uitvoeren op basis van de theoretische modules.

“ Naast de praktische toepassingen was voor mij het meest waardevol de duidelijkheid over de rollen en taken van alle betrokkenen bij een project ”

De modules
De leergang PM Baas bestaat uit 7 modules verspreid over een periode van ongeveer zeven maanden. In elke module komen zowel theorie als praktijk aan bod:

 1. De projectmanagersbaas, wie is dat?
 2. Professionaliseren van projectmanagement in de praktijk.
 3. De invulling van de rol van de projectmanagersbaas en het afdelingsplan.
 4. Goede projectmanagers: selecteren, begeleiden en ontwikkelen.
 5. De projecten goed doen: hoe meet ik dit en gebruik van de Project Balanced Scorecard.
 6. De opdrachtgever en de stuurgroep.
 7. Besturing van Agile projecten wat betekent dit?

 

Literatuur
In deze leergang wordt het basis KWD-boek over professionaliseren van projectmanagement als leidraad gehanteerd, de 5 boeken uit de KWD reeks en een reader met aanvullend materiaal per module. Naast de theoretische inbreng en de cases, vormt het leren van elkaar een belangrijk element in deze leergang.

Trainers/docenten
De leergang wordt gegeven door twee ervaren KWD managers die in het werkveld van projectmanagementbazen werkzaam zijn.

Aanmelden voor deze leergang