Contact
Waternet

Professionalisering projectmanagement projecten

KWD heeft de controle op de projecten teruggebracht. Na een onafhankelijke nulmeting op de projecten en projectorganisatie, is een advies gegeven wat er gedaan moest worden om de pijnpunten te verbeteren en is een implementatie advies gegeven. KWD heeft het implementatietraject opgestart en zijn onder aansturing van KWD werkgroepen verbeteracties uit gaan voeren en is zijn de verbeteringen succesvol geïmplementeerd.

Resultaat

Het gehele traject van nulmeting tot en met begeleiding is in een doorlooptijd van 2 jaar succesvol gerealiseerd. Er is grip op de projecten en op het projectenportfolio gekomen die drinkwatersystemen, oppervlaktewatersystemen en afvalwatersystemen realiseren voor de Gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel en Gooi. KWD heeft vanuit haar projectmanagement volwassenheidsmodel een pragmatisch toe te passen verbetering voorgesteld en via implementatieteams zijn deze werkelijk via de lijnorganisatie gerealiseerd. Het opdrachtgeverschap zal de komende periode nog verder verbeterd worden door het lijnmanagement van de opdrachtgevers.
De lijnmanager van de afdeling projecten geeft als quotes aan KWD: ‘ik ben heel blij en tevreden met het eindresultaat’, ‘er zijn megastappen gezet en we hebben de complimenten gehad van onze interne audit dienst dat het voornemen van verbeterpunten echt gerealiseerd zijn’. ‘De KWD-manager is als zeer prettig ervaren in de samenwerking, maar ook als sparringspartner voor dilemma’s die zich gaandeweg voordeden.’ ‘De samenwerking met mij als opdrachtgever, de lijnmanager en de KWD-er was een zeer goede samenwerkende drie-eenheid’.

Opdracht

Er is gestart met het realiseren van een onafhankelijk beeld over de stand van zaken van de belangrijkste Waternet projecten bij de twee afdelingen Projecten en Leidingwerken. Op basis van deze nulmeting is een gericht advies gegeven in de vorm van verbetermaatregelen en specifiek over de project governance om eerder geconstateerde problemen te verhelpen en in de toekomst te voorkomen. Met dit door het bestuur goedgekeurde advies is een implementatievoorstel gemaakt zodat de lijnorganisatie zelf met werkgroepen de verbetermaatregelen kan realiseren. KWD is gevraagd ook dit traject aan te sturen en te begeleiden.

Aanpak

KWD heeft haar eigen projectmanagement volwassenheidsmodel gehanteerd om via interviews met projectleiders en opdrachtgevers de belangrijkste aandachtspunten boven water te krijgen. Gelijktijdig is een inventarisatie gedaan van de meest risicovolle projecten. Intensief is samengewerkt met de opdrachtgever en het lijnmanagement van projecten. Door de KWD-er is tijdelijk rol van ‘manager projectbeheersing’ uitgevoerd om grip te houden van lopende projecten en nog te starten projecten waar extra aandacht naar toe moest. Een SMART roadmap is gemaakt met verbeterstappen van 3 maanden, visueel gemaakt, gemonitord, continue bijgewerkt en met discipline uitgevoerd. Het bestuur is regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen en aandachtspunten.

“ ik ben heel blij en tevreden met het eindresultaat’, ‘er zijn megastappen gezet en we hebben de complimenten gehad van onze interne audit dienst dat het voornemen van verbeterpunten echt gerealiseerd zijn’. ”
Bob Reuvers, afdelingshoofd projecten
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.