Contact
KPN Communication Services

KPN Mobiel bellen over WiFi

Bijna iedereen kent wel het fenomeen ‘raambellen’ waarbij je, vooral thuis, alleen op die ene plek bereik hebt met je mobiele telefoon. Om het bereik in huis te verbeteren introduceerde KPN ‘Mobiel bellen via WiFi’

Resultaat

Met het toevoegen van nieuwe functionaliteit in het mobiele netwerk is het mogelijk geworden om mobiel te bellen over WiFi. De technische aanpassingen en de nieuwe en bijgewerkte processen zorgen ervoor dat de klanten de dienst kunnen gebruiken en ondersteuning geleverd kan worden indien nodig. Door de verbinding te leggen tussen de eisen en wensen van de opdrachtgever, de techniek en de leveranciers heb ik met het team de nieuwe dienst operationeel kunnen opleveren.

Opdracht

Na de introductie van 4G bellen heeft het programma VoLTE (Voice over LTE = 4G bellen) diverse projecten op de roadmap gezet om de dienst verder uit te breiden en te verbeteren.

De opdracht was het realiseren van ‘Mobiel bellen over WiFi’ voor klanten van KPN in de segmenten consumenten- en zakelijke markt.

In de opstartfase heb ik mij geconcentreerd op de technische realisatie, waarbij het meest belangrijk de beveiliging van de verbinding was om afluisteren te voorkomen. Om een veilige spraakverbinding over het internet te kunnen maken zijn er diverse maatregelen genomen, waaronder tunneling, encryptie en een aparte authenticatie en autorisatie methode. Het tweede cruciale punt was het betrekken van de toestel-leveranciers om een testversie van de nieuwe software te leveren.

In de testfase liep het testteam direct tegen een probleem aan, de combinatie netwerk en toestel werkte niet. Het team deed onderzoek, maar met nauwelijks zichtbare progressie. Een van de sleutelfiguren in de techniek trok mijn aandacht door het uitblijven van resultaat en ik heb mijn deelprojectleider verzocht deze persoon te laten ondersteunen of vervangen door iemand met voldoende kennis. Na een wissel werd vrij snel duidelijk dat kennisgebrek aanzienlijk had bijgedragen aan de vertraging. In de details van de techniek is er vanuit het idee van hergebruik van hardware een denkfout gemaakt. Hierbij is over het hoofd gezien dat een encryptie vorm niet werd ondersteund door de oude hardware en niet kon samenwerken met de software op de toestellen.

Een volgende tegenslag kwam voort uit de manier van verbinden met het mobiele netwerk, die niet eerder gedaan was. De systemen konden elkaar zonder een ingrijpende wijziging in het netwerk niet benaderen, wat de dienst onmogelijk zou maken. Een ander project was gestart om deze verbinding op te leveren, maar de planningen liepen niet synchroon.

Om deze planning afhankelijkheden te minimaliseren heb ik met de opdrachtgever besloten om het testen eerst functioneel af te ronden en vrij te geven en de resterende testen over de beoogde verbindingen na oplevering te testen. Een serie regressie testen op de complete configuratie zou ons daarna voldoende vertrouwen moeten geven om de functionaliteit in het productienetwerk door middel van een pilot verder te testen.

Alzo geschiede. Na een beperkte pilot met projectteamleden is de pilot uitgebreid met deelnemers van KPN zelf. De dienst is na evaluatie van de pilot resultaten vrijgegeven en in productie genomen.

“ Met de betrokkenheid en inzet van en directe samenwerking met Richard als de KWD projectleider, hebben we deze nieuwe dienst uitgebreid kunnen testen en uiteindelijk succesvol live kunnen zetten. ”
Jos Kemper, Programma Manager VoLTE
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.