Contact
Sodexo

Geen concessies op veiligheid

Binnen haar Integrale Facility Management portfolio ontwikkelt Sodexo zich steeds meer van technisch dienstverlener die op regie werkt naar proactief assetmanager en installatieverantwoordelijke bij grote klanten. Om de veiligheid van de medewerkers te garanderen is het belangrijk om alle regels en procedures rond “veilig werken op Electrische installaties” volgens geldende (NEN-) normen duidelijk en werkbaar te maken. Sodexo geeft als werkgever de hoogste prioriteit om zeker te stellen dat werkzaamheden aan elektrische installaties veilig worden uitgevoerd.

Resultaat

Conform planning is in fase 1 in kaart gebracht of de technische medewerkers bij de accounts voldoen aan gestelde eisen: beschikken ze over de juiste en geldige certificaten, aanwijzingen, gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Waar nodig worden maatregelen genomen. In fase 2 worden maatregelen genomen om het veilig werken te borgen middels een nieuw zorgsysteem voor elektrische veiligheid.

Opdracht

Eugène stelt met een inhoudelijk specialist en een lijnmanager een beslisdocument op over de risico’s en gewenste maatregelen. Voorstel is om zo snel mogelijk de risico’s te inventariseren en – waar nodig – te mitigeren (fase 1). Vervolgens dient in fase 2 alles structureel goed en toekomstvast te worden ingericht.

Het beslisdocument leidt tot de gewenste prioriteit en goedkeuring vanuit de directie voor het voorgestelde project.

Een gespecialiseerd juridisch adviesbureau brengt de risico’s van de bestaande afspraken tussen klanten en Sodexo in kaart, en in goede samenwerking met de business worden aanvullende contractuele afspraken uitgewerkt en met de klanten overeengekomen.

Ondertussen brengt het projectteam in kaart aan welke eisen de verschillende medewerkersgroepen moeten voldoen, zoals geldige veiligheidscertificaten en goedgekeurde gereedschappen. Er worden aanvullende trainingen ingepland, en gezorgd wordt dat de juiste gereedschappen en beschermingsmiddelen ingekocht worden.

Een belangrijke maatregel is om alle betrokken managers en directeuren in hoofdkantoor en accountteams bewust te maken van de risico’s en de te nemen maatregelen. Vanuit het projectteam wordt via mails en telefoongesprekken intensief gecommuniceerd met de managers van de verschillende accounts. Daarnaast wordt een uitgebreide informatiesessie gehouden over de risico’s en te nemen maatregelen voor directieleden en technisch management van de accounts.

“ In het project van Eugène zijn in samenwerking met onze specialisten goede stappen gezet om onze primaire doelstelling te realiseren: Maximaal bewustzijn en borging van veilig werken aan elektrische installaties. Eugène heeft hier een uitstekende rol in vervuld door zijn inzet, energie en vasthoudendheid op dit soms taaie onderdeel. ”
Alexander Klaver, Director Asset Management Benelux, Sodexo
KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.