Contact
Rotterdamse Plus

De digitale learning journey van de Rotterdamse Plus

De Rotterdamse Plus (R+) is een samenwerkingsverband tussen de zorginstellingen, Gemeente en ROC-onderwijs in de gemeente Rotterdam met als doel om meer studenten met een MBO niveau-2 opleiding naar de ouderenzorg te trekken tijdens hun studie. De R+ heeft als opdracht   toekomstbestendig innovatief digitaal onderwijs te ontwikkelen dat de ‘kritische’ doelgroep (MBO2) aanspreekt en motiveert om ‘ermee aan de slag gaan’. En docenten en stagebeleiders ondersteunt in de uitvoering en begeleiding van het leerproces. 

Resultaat

Het stagnerende project is binnen 3 weken weer vlot getrokken, toen na analyse bleek dat de gecontracteerde leverancier van de elektronische leeromgeving niet kon leveren en een product had verkocht dat ‘nog niet klaar was’. Omdat er in het projectteam geen enkel vertrouwen meer was, is de leverancier ‘in gebreke gesteld’. Wat later heeft geleid tot contractontbinding. 

De tijd van dit juridisch proces is gebruikt om kritisch naar de geformuleerde specs te kijken. Het onderwijsteam en het ICT-team is gezamenlijk gaan ‘dromen en heeft dit vertaald in een visie, die vervolgens leidde tot een herfomulering van een eisen- en wensenpakket. Hiermee is een marktverkenning uitgevoerd, waardoor er een innovatieve toekomstbestendige tool is aangeschaft.  

Een mooie bijvangst was dat alle energie weer terug was in het projectteam, en zij met heel veel plezier aan de slag gingen om het digitale onderwijsprogramma vorm en inhoud te geven.  

Opdracht

Het was januari 2020. Volgens planning en afspraak met de gecontracteerde leverancier had in november 2019 de Rotterdamse Plus opleiding een flitsende innoverende Elektronische Leeromgeving (ELO) moeten zijn. Helaas was daar geen sprake van. Er was er tot dat moment niets gebeurd en het ICT- en Onderwijsteam zat met de handen in het haar om de slag van papier en one-note te kunnen maken. Om voortgang te forceren is door de programmamanager van de Rotterdamse Plus besloten om een projectmanager van KWD in te huren. En het ICT-team te versterken met 2 informatiemanagers (een van Albeda en een van Zadkine).  

De opdracht betrof om zo snel mogelijk de ELO beschikbaar te kunnen stellen aan het onderwijs. 

De projectmanager heeft direct de gesprekken met de leverancier opgestart en samen met het team de voorbereidingen voor technische implementatie getroffen en de trainingen voor het onderwijsteam gepland. Gaandeweg dit traject bleek al dat de leverancier steken liet vallen. Het werd helemaal duidelijk tijdens een lay-out demo sessie. De leverancier had zich slecht voorbereid, zich niet had verdiept in de klant en –na flink doorvragen- een product verkocht dat ‘nog niet klaar was’ en al helemaal niet aansloot op de eisen en wensen van de Rotterdamse Plus. Het ICT- en onderwijsteam gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in de leverancier en de projectmanager kon niets anders doen dan dit volmondig te onderschrijven. Tijd voor actie, maar vooral tijd voor voortgang en nieuwe energie! Dat laatste was al te lang onnodig verspild. 

De gecontracteerde leverancier werd in gebreke gesteld. Na drie herkansingen om deugdelijk product te leveren, bergen papierwerk en nog meer e-mails is het contract juridisch ontbonden. En kon het project verder…… maar dan ook echt verder. 

De projectmanager heeft in de tussenliggende periode het team de opdracht gegeven om de marktverkenning goed voor te bereiden.  Het ICT- en onderwijsteam is teruggegaan naar de basis. Ze zijn gaan ‘dromen’ wat leidde tot een aangescherpte visie waarop e de eisen en wensen van de ELO opnieuw zijn vormgegeven. Wat vinden we belangrijk? Wat vinden de studenten belangrijk? Hoe leert onze doelgroep? En hoe zorgen we voor innovatief toekomstbestendig onderwijs? 

Uit de marktverkenning kwamen drie geschikte partijen naar voren, die hun product in een demosessie hebben gepresenteerd. Digitaal uiteraard, want ook wij waren overgeschakeld op online samenwerken vanwege de Covid-19 pandemie. Het online platform van ANewSpring (een Rotterdamse onderneming) bleek uiteindelijk het beste aan te sluiten op de eisen en wensen en had veruit de voorkeur van het onderwijsteam. Innovatief, makkelijk in gebruik, overzichtelijk en veel onderwijskundige toepassingen en werkvormen. Geen ‘platte’ elektronische leeromgeving of ‘boek achter glas’ maar een learning journey die zowel via de laptop kon worden gevolgd maar ook via een custom app (telefoon, tablet). En dat laatste sluit heel goed aan op de behoefte van de studenten.  

Na contractering is het onderwijsteam getraind (digitale workshops) om content (inhoud) en uitvoering (templates) te kunnen maken. Het ICT team is opgeleid om het platform in het ICT landschap te integreren en het beheer uit te kunnen voeren.  En omdat er nog ‘budget’ overbleef kon er een grafisch vormgever aan het team worden toegevoegd die naast een strakke lay-out ook onderwijsondersteunende animaties en interactieve opdrachten- en begeleidingsformulieren heeft kunnen toevoegen.  

Het onderwijsprogramma is een jaar later dan gepland opgeleverd. Maar…… die vertraging heeft uiteindelijk wel geleid tot een innovatief toekomstbestendig onderwijsproduct. Met een heel hoge waardering van studenten. En dat is waar je het voor doet.  

“ Heel erg bedankt voor de geweldige inzet voor de Rotterdamse Plus. Je hebt de juiste skills om ICT en onderwijs te verbinden. Dank voor het geduld om alles steeds weer stap voor stap uit te leggen! Het was fijn om met je samen te werken. ”
Clarie Oomen, Onderwijsmanager Zorgcollege Albeda en Programmamanager Rotterdamse Plus

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.