Contact
Sodexo

Afsluiting nieuw contract leidt tot herinrichting van organisatie

Sodexo is één van de grootste leveranciers van facilitaire dienstverlening ter wereld. Bij het afsluiten van een contractverlenging met een grote internationale klant bleek dat de organisatie niet compliant met de contractafspraken functioneerde.

Per locatie van de klant vallen alle diensten onder een lokale Service Manager. Dit valt onder de verantwoordelijk. Met name het beheer & onderhoud van bedrijfsgebonden installaties moest beter. Hiervoor heeft Sodexo het Asset Management Framework.

Resultaat

De oplevering van het project leidde tot uniforme facturering, gebruik van het juiste administratiesysteem bij de helpdesk.

Daarnaast scoort het project hoger dan target bij de audit op de asset management organisatie. De verdere verbetering daarvan is overgedragen aan de lijnorganisatie.

Opdracht

Zorg dat de Sodexo organisatie volgens de afspraken van het contract (Contract compliant ) functioneert.

  • Implementeer het Asset Management Framework op een pilot site;
  • Implementeer Maximo voor heel Unilever NL
  • Zorg dat de facturatie compliant is met de contractafspraken

Lever daarvoor een nieuwe kostenplaats structuur

Deze projecten liepen los van elkaar, maar leiden niet tot een gezamenlijk gewenst resultaat. Met name de implementatie van het Asset management Framework stuitte al enige tijd op problemen en kwam feitelijk niet van de grond, terwijl ook dit contractueel afgesproken was. KWD-projectmanager Heert Zeelenberg komt daarom aan boord en werkt samen met de lokale organisatie, de centrale Asset management functionaris een nieuwe aanpak uit.

Meer dan op administratieve ordening richt het project zich nu op het ondersteunen van de lokale organisatie bij het begrijpen en begeleiden van de veranderingen die men moet doorvoeren. Opleiding, begrip en samenwerking gaan nu hand in hand met de procesmatige vastlegging die het framework (en de klant) vereist.  Op de achtergrond worden de randvoorwaarden in de centrale (in Frankrijk en USA draaiende en beheerde) administratieve systemen gerealiseerd. Voor het gebruik van de nieuwe kostenplaatsen worden trainingen gegeven. De business controller neemt de lead in het borgen van het centrale facturatieproces.

Het projectteam werkt nauw samen met lokale teamleiders en management om uitleg te geven, randvoorwaarden in te vullen en te ondersteunen bij activiteiten. Stap voor stap gaan de onderdelen live en ontstaat een coherent geheel tussen ondersteunende diensten & administratie, uitvoerend reactief beheer, planmatig onderhoud van installaties en afstemming daarvan met de doelstellingen van de klant. Asset management staat in de steigers en functioneert! Bij de audit vanuit de globale Sodexo organisatie wordt positief gereageerd en scoort de pilot site de hoogste audit score binnen Sodexo NL tot dan toe. Het ISO55000 certificaat is binnen handbereik!

Key-succesfactor was de nieuwe aanpak, die niet lineair de implementatie ter hand nam, maar tegelijk op meerder aspecten van asset management bewustzijn creëerde en bottom-up verbeteringen doorvoerde. Asset management is geen papieren tijger, maar een werkwijze waarmee je vanaf dag 1 vanuit alle lagen van je beheerorganisatie gedragen waarde voor je klant kunt realiseren.

KWD

Wil je ook resultaat?

Samen succesvolle resultaten behalen, daar ligt onze focus. De resultaatmanagers van KWD vertalen praktisch en pragmatisch de wensen en eisen van opdrachtgevers in concrete (project)resultaten.