Contact

Wie bezit het product?

Eigenlijk vind ik de naam “product owner” niet zo goed, laat ik uitleggen waarom. Wanneer je het op de keper beschouwt, is er uiteindelijk maar een eigenaar van het product of de dienst die we leveren en dat is de klant. Dat is belangrijk, want bij het leveren van een product of dienst draait het uiteindelijk om die persoon of organisatie. Die wordt immers de eigenaar.

Artikelen

De product owner is een rol die, naar mijn mening, bij voorkeur bij een klant zou moeten liggen. Klant zijn is geen rol, product owner is dat wel. Wanneer deze niet de klant is, begint het spannend te worden omdat deze dan niets meer of minder dan een plaatsvervanger van de klant is.

De plaatsvervanger

Laten we eens filosoferen wat een goede plaatsvervanger zoal kan en doet. Het is verleidelijk om de vergelijking te trekken met een productmanager, een opdrachtgever, een senior gePRINCtE gebruiker of met een zeer inhoudelijke projectmanager. Het is echter geen van deze. Want het probleem met de traditionele rollen is dat zij zeer sturend zijn. De productmanager gist naar de behoefte van de markt, de senior gebruiker doet iets soortgelijks, de opdrachtgever stuurt het project en de projectmanager legt de zweep erover en zorgt ervoor dat op tijd en binnen budget iets geleverd wordt waarvan het nog maar de vraag is wie er op zit te wachten. Een goede projectmanager weet dan over het algemeen ook nog acceptatie te regelen. Dat klinkt mooi, maar acceptatie is iets anders dan klantwaarde. We doen in deze nieuwe tijd nog wel aan acceptatie alleen dan vanuit de geest zoals deze altijd is bedoeld.

De plaatsvervanger die de rol van product owner vervult, heeft in eerste instantie een dienende houding. Kortom wat kunnen we op zeer korte termijn leveren wat van waarde is voor de werkelijke klant. Want zoals gezegd staat deze voorop, niet omdat hij straks moet accepteren, maar enkel en alleen omdat hij voorop staat. In mijn overtuiging is product owner een van de belangrijkste rollen bij het ontwikkelen en leveren van nieuwe producten (en diensten). Aan hem (of haar) is de macht over de functionaliteit toevertrouwd. Het is iemand met diepe inhoudelijke kennis van wat er nodig is. Iemand die te allen tijde de belangen van de eindklant vertegenwoordigd.

Macht verdelen

Waarom deden we dat ook al weer? In het nieuwe paradigma van organiseren verkiezen we zelfsturing boven management. Voor de semantiektijgers onder ons, als je jezelf prettiger voelt bij de term zelforganisatie dan moet je dat zeker doen, ik houd me, zoals de rest van de wereld dat doet, bij zelfsturing. Als je wilt organiseren zonder management moet je er voor zorgen dat de macht goed verdeeld is. Daarom zorgen we ervoor dat agile coaches persoonlijk meesterschap stimuleren, het ontwikkelteam met elkaar de wijze waarop afspreekt en de product owner ziet wat er gedaan moet worden. Vroeger lag dat allemaal in handen van één persoon: de manager. Dat gaf hem veel te veel macht met alle demotiverende zijeffecten erbij. Nu doen we dat niet meer, althans dat is het streven.

Agile mindset zeef

Deze overgang gaat niet vanzelf. Product owners met een professionele historie in management moeten door wat ik de agile mindset zeef noem heen. Met name wat betreft de macht die ze hebben. De verleiding om het team onder druk te zetten is groot, maar dat doen we niet meer! Het team bepaalt wat wanneer mogelijk is, de product owner zegt in welke volgorde wat en waarom hij dat wil hebben. Niemand staat boven, niemand ligt onder, allen staan op het zelfde niveau. Wat elke product owner moet begrijpen is dat het team en het team alleen waarde toevoegt en levert! Dus beste product owner, handel daar dan ook naar.

John Hermarij

  • John Hermarij
  • John Hermarij is internationaal spreker, schrijver en trainer over leiders en hun teams. Hij stimuleert mensen om zich professioneel zodanig te ontwikkelen dat zij waarde toevoegen aan de teams waartoe zij behoren. Hij is principal consultant bij Dhirata een trainings/adviesbureau. John schrijft maandelijks een column voor het KWD Bulletin, daarnaast blogt hij regelmatig op www.johnhermarij.nl.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.