Contact

Wat is nodig voor goede samenwerking opdrachtgever en projectmanager?

Projectmanagers streven naar nauwe samenwerking met hun opdrachtgevers om het succes van hun project te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat samenwerking tot betere resultaten leidt (gecombineerd met voldoende mandaat voor de projectmanager). Toch, zo is de ervaring van veel projectmanagers, is een goede samenwerking tussen projectmanager en opdrachtgever niet vanzelfsprekend. Het vraagt om inzet en toewijding van beide kanten.

Artikelen

Hoe geven opdrachtgevers vorm aan samenwerking? KWD onderzoekt dit en vraagt opdrachtgevers om aan dit onderzoek mee te werken. Aanmelden kan bij ronald.kappert@kwdrm.nl.

Onderkennen

Projectmanagers onderkennen vaak het belang te bouwen aan een goede relatie met opdrachtgevers in hun project. Zij bouwen vanaf de start aan een goede samenwerking met hun opdrachtgever. KWD heeft hier als eens over geschreven, bijvoorbeeld in het KWD-boek ‘Ik wil resultaat!’. Samenwerking tussen opdrachtgever en projectmanager is belangrijk omdat dit een juist evenwicht kan brengen in hun werkrelatie. Dit evenwicht ontstaat niet vanzelf. Een opdrachtgever neemt een projectmanager in de arm om zijn doelstellingen te bereiken via de uitvoering van een project. Hij delegeert dit werk, omdat hij vele andere dingen te doen heeft en daarom wil dat iemand anders de dagelijkse leiding heeft over het project. Doordat de projectmanager de dagelijkse leiding heeft over het project, ontstaat er wel informatie-asymmetrie. Zeker aan het begin van een project beschikken opdrachtgever en projectmanager ieder over informatie die niet hetzelfde hoeft te zijn. Deze informatiekloof kan breder worden gedurende het project als de samenwerking niet optimaal is. Is dat wel het geval, dan wordt informatie goed gedeeld en worden er keuzes gemaakt die in beider belang zijn.

Informatie-uitwisseling

Over welke informatie gaat het? Projectmanagementmethoden vertellen dat de formele rapportage een belangrijke plaats inneemt, maar er zijn meer informatiestromen te zien in projecten. Veel minder is bekend over de informele communicatie en over wat er besproken zou moeten worden tussen de opdrachtgever en de projectmanager. Uit de literatuur is de noodzaak bekend van formele én informele informatie-uitwisseling om gezamenlijk de onzekerheden in het project te kunnen beheersen. Ook het bespreken van strategische risico’s wordt genoemd, die in de normale praktijk van het projectmanagement niet of nauwelijks geïdentificeerd, laat staan gemanaged worden. Daarnaast is er sprake van het beperken van perceptieverschillen tussen de actoren: spreken opdrachtgever en projectmanager wel voldoende dezelfde taal als ze met elkaar praten?

Projectmanagers doen het nodige om een goede samenwerking met de opdrachtgever op te bouwen. Maar hoe kijkt de opdrachtgever eigenlijk hier tegenaan? Welke stappen neemt hij of zij? Wat vindt deze belangrijk? KWD onderzoekt dit door vragen te stellen aan opdrachtgevers zoals:

  • Verhoogt de kwaliteit van de samenwerking tussen de opdrachtgever en de projectmanager de kans op het succes van het project?
  • Is de noodzaak voor goede samenwerking groter naarmate het project groter en complexer is?
  • Bevordert het vastleggen van de onderlinge rolverdeling de samenwerking?
  • Is een persoonlijke ‘klik’ nodig in de samenwerking?
  • Hoe geeft de opdrachtgever vorm aan de samenwerking?
  • Welke ervaringen heeft de opdrachtgever opgedaan in communicatie met projectmanagers?
  • Over welke communicatie-skills moeten projectmanagers volgens de opdrachtgever kunnen beschikken?

Help ons

KWD komt graag in contact met opdrachtgevers die aan dit onderzoek willen meewerken. Het belang is wederzijds: het realiseren van succes in projecten.

Het onderzoek neemt ongeveer anderhalf uur van de opdrachtgever in beslag. Ben je een opdrachtgever van een project of ken je opdrachtgevers die eraan zouden willen meewerken? Ronald Kappert vertelt je er graag meer over: ronald.kappert@kwdrm.nl of 06 3178 7271.

Uiteraard informeren we je na afloop van het onderzoek over de resultaten.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.