Contact

Waarom een Best Value Expert onmisbaar is

Toepassen van de Best Value Approach is zo fundamenteel anders dan een gebruikelijke aanpak, dat begeleiding van zowel klant als leverancier(s) door een aantoonbaar ervaren (en dus gecertificeerde!) Best Value Expert onmisbaar is.

Artikelen

Meer dan een stappenplan

De Best Value Approach gaat heel veel verder dan het toepassen van een methode of het volgen van een stappenplan: het vraagt om een ‘paradigma-verschuiving’. De achterliggende principes zijn zo anders dan wat we gewend zijn, dat volledig loskomen van de gebruikelijke manier van denken en doen tijdens het gehele traject essentieel is.

Bij Best Value hebben we te maken met een compleet andere benadering van de rolverdeling tussen klant (non-expert) en aanbieder (expert): een verschuiving van ‘controleren en beheersen’ naar ‘loslaten en vertrouwen’. Van ‘sturen door de klant’ naar ‘laten leiden door de expert-aanbieder’. De klant faciliteert, de expert-aanbieder neemt het voortouw.

Expertise aanbieder staat centraal

Centraal staan de expertise van de aanbieder en transparantie in de behaalde resultaten van zowel klant als aanbieder. Bij Best Value is de aanbieder ‘in the lead’. Zij krijgen zo de kans om hun expertise maximaal te benutten en te tonen. Hun voordeel: lagere kosten in de aanbestedingsfase en meer mogelijkheden om zich te onderscheiden van hun concurrenten. Het voordeel voor de klant: een beter resultaat, beter aansluitend bij de doelstellingen van het project, zonder dat zij iedere stap van de aanbieder hoeft te controleren. Dit betekent ook dat een klant moet ‘durven’ loslaten. De expert krijgt hierdoor alle ruimte om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. De echte expert springt eruit en laat dat ook in het project zien. Door oog te hebben voor te benutten kansen en mogelijke risico’s, zorgt hij ervoor dat de projectdoelen van de klant gehaald worden binnen budget, volgens planning en volgens de afgesproken kwaliteitseisen.

Aantoonbaar ervaren Best Value expert

De ervaring leert dat – om succesvol te kunnen zijn in het toepassen van de Best Value Approach – het daarom onmisbaar is om het gehele proces te laten begeleiden door een (aantoonbaar!) ervaren Best Value Expert. Het zuiver toepassen van Best Value en de onderliggende principes moet ondersteund en bewaakt worden door een ervaren deskundige op het gebied van Best Value. Dat geldt overigens voor zowel de klant als voor de aanbiedende leveranciers.

Voorbeeld van een Best Value project

Bij de outsourcing van het datacenter van Transavia heb ik deze rol ingevuld vanuit de klant kant. Ik heb het Transavia kernteam getraind en gecoacht. Ze bekend en vertrouwd gemaakt met de principes en aanpak van Best Value. Daarbij voorbeelden gedeeld uit de Best Value praktijk, templates beschikbaar gesteld, kritisch meegekeken naar de gezette stappen en opgeleverde deliverables. Dit alles vanuit mijn Best Value expertise. Ook gevraagd en ongevraagd advies geven over de te nemen stappen is daar onderdeel van, om zo het beste resultaat te kunnen bereiken.

Daarmee is het gehele traject van aanbesteding van de outsourcing van het datacenter binnen Transavia voorspelbaar, beheersbaar en zuiver volgens Best Value uitgevoerd. Met als resultaat de tijdige ondertekening van het contract met de expert-leverancier die de meeste waarde creëert voor Transavia, tegen een marktconforme prijs.

Wil je meer weten of heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.