Contact

Survival in de politieke jungle

In jouw projectenpraktijk kom je onvermijdelijk politiek gedrag tegen. Ontdek hoe je politiek gedrag kunt duiden en word ervan bewust dat jij daar als projectmanager ook een rol in hebt.

Artikelen

Tijdens de Projectmanagement Parade 2015 kun je deelnemen aan deze interactieve en multimediale workshop van KWD waarin je beter inzicht krijgt in projectpolitiek en hoe jij daarmee omgaat. Tijdens de workshop kijk je met een open blik naar jouw project en jezelf vanuit drie invalshoeken:

  • Hoe politiek is mijn project?
  • Hoe gevoelig ben ik voor de politieke aspecten in mijn project?
  • Wat is mijn voorkeursstijl bij conflicten en belangentegenstellingen?

Invalshoek: “Hoe politiek is mijn project”

Met deze invalshoek onderzoek je de politieke lading van je eigen project. Een project speelt zich af binnen een organisatie, midden in een complex van allerlei belangen met tal van spelers en andere betrokkenen. Als je in zo’n omgeving als projectmanager iets voor elkaar wilt krijgen, dan zul je een goed idee moeten hebben van de politieke situatie in en rond jouw project, en waarschijnlijk ontkom je dan niet aan politiek handelen. Daarvoor is het interessant om te weten hoe politiek je project is. Indicatoren voor de mate van politiek kun je vinden in de doelen en resultaten, de spelers, hun gedrag en de organisatie.

Deze invalshoek sluit aan bij de test ‘Politieke barometer’ in de KWD PM app, die jou een indicatie geeft over de kans dat er politieke kwesties een rol (gaan) spelen in je project.

Invalshoek: “Hoe gevoelig ben ik voor de politieke aspecten in mijn project?”

Met deze invalshoek kijk je naar je eigen sensitiviteit voor politiek. Als je je in een hoog politieke omgeving bevindt, dan is het goed als je dat doorziet en weet hoe de hazen lopen. Er is sprake van een mismatch, als je met weinig gevoel voor politieke kwesties op een project gezet wordt waarin belangrijke politieke issues spelen. Om tussen die vaak uiteenlopende belangen te kunnen balanceren, moet de projectmanager immers wel haast een soort politicus zijn; anders loop je een gerede kans om platgewalst te worden door het politieke geweld in jouw omgeving. Een projectmanager dient dus voldoende politieke sensitiviteit te hebben en daarnaar te kunnen handelen. Natuurlijk moet je je project ook niet politieker maken dan dat het is.

Deze invalshoek sluit aan bij de test ‘Politieke Sensitiviteitmeting’ in de KWD PM app, die uitwijst of je politiek naïef, een raspoliticus of politiek zakelijk bent.

Invalshoek: “Wat is mijn voorkeursstijl bij conflicten en belangentegenstellingen?”

Als je weet hoe politiek je omgeving is én je bent je bewust van je politieke sensitiviteit, dan gaat het er om welke stijl jij (bij voorkeur) hanteert als je geconfronteerd wordt met politieke kwesties. Welke macht kun jij uitoefenen om het gedrag van mensen te beïnvloeden, de loop van de gebeurtenissen te wijzigen, weerstanden te overwinnen en mensen dingen te laten doen die ze anders niet zouden doen?

Als projectmanager heb je geen formele macht, en moet je het dus hebben van je eigen kracht en gezag. Je bent aangewezen op jouw relaties, sociale vaardigheden, motiverend vermogen en overtuigingskracht. In dat krachtenspel maak je voortdurend de afweging tussen de neiging om je eigen zin door te drukken om je doel te bereiken en je opdracht te realiseren, versus de neiging om vooral de relatie met je omgeving goed te houden. Jouw handelswijze in dit soort situaties bepaalt hoe effectief jij kunt zijn, en daarin heb je dus een voorkeursstijl waar je je bewust van dient te zijn.

Deze invalshoek sluit aan bij de test ‘Politieke Handelmeter’ in de KWD PM app die uitwijst of je voorkeursstijl Doordrukken, Vermijden, Compromis sluiten, Samenwerken of Toegeven is.

De politiek effectieve projectmanager

Tot slot worden de uitkomsten van de drie voorgaande invalshoeken met elkaar in verband gebracht, wat je een totaalconclusie geeft. Met dit inzicht uit de tests ben je in staat om bewuster als politiek effectieve projectmanager te handelen.

Wat voor workshop kun je verwachten?

De workshop wordt verzorgd door ervaren KWD-projectmanagers waarin deelnemers d.m.v. co-creatie en ‘multimediaal geweld’ tot inzichten komen. Resultaat: een supersnelle workshop politieke awareness. Ontdek waarom sommige projectmanagers effectiever bewegen in de politieke jungle. Een vleugje praktisch toepasbare theorie wordt afgewisseld met veel en eigen praktijk in confronterende werkvormen. Optimaal rendement uit de sessie behaal je als je van tevoren de aangegeven politieke tests in de KWD PM app maakt, en de resultaten bestudeert en/of meeneemt naar de workshop.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.