Contact

Scrum of scrums en voorbereidingsteams

Bij een grote financiële organisatie heeft KWD de projectmanager geleverd van één van de drie software realisatieteams in een .NET ontwikkelomgeving.

Artikelen

KWD projectmanager Erik van Daalen vertelt: “Ik geef leiding aan 37 medewerkers, wij onderhouden en modificeren 20 van de 30 componenten. In totaal gaat het om 150 medewerkers verdeeld over 14 scrum teams. Deze case story gaat over twee van de activiteiten waarbij ik een belangrijke rol heb gespeeld bij het implementeren van Agile werken.

Nu de 10 realisatieteams van mij en mijn collega’s werken conform scrum wordt het tijd om de volgende stappen te zetten naar nog meer Agile werken, met als doel om meer toegevoegde waarde te leveren, de wendbaarheid te vergroten, beter in te spelen op de veranderende vraag, changes sneller en volgens planning te realiseren, alleen werkelijk noodzakelijke functionaliteit te leveren en de productiviteit te verhogen. De twee stappen die ik daartoe op verzoek van de opdrachtgever heb opgepakt zijn het inrichten van een scrums of scrums en het inrichten van een voorbereidingsteam.

Lees hier meer over hoe de KWD projectmanager deze opdracht succesvol afrondde.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.