Contact

SAP beheerkosten lustrum seminar

In 2006 is op intiatief van PostNL, in samenwerking met de Open Universiteit, de TU Eindhoven en KWD Resultaatmanagement, een benchmarkonderzoek gestart naar de SAP beheerkosten tussen verschillende organisaties. In januari 2012 wordt de 6e editie afgerond. Inmiddels hebben zo’n 12 organisaties deelgenomen aan het onderzoek en is er een behoorlijke hoeveelheid gegevens verzameld. Sinds 2010 is SIG medeorganisator.

Artikelen

Tijd om de balans eens op te maken: hoe heeft het SAP beheer zich in de afgelopen jaren ontwikkeld, welke veranderingen hebben zich bij de deelnemende organisaties  voorgedaan? Wat zijn de kostenbepalende factoren voor SAP beheer en welke ervaringen zijn er om deze te beïnvloeden? Hoe hebben deelnemende organisaties deze benchmark ervaren en wat heeft het hun gebracht?

Deze zaken en meer kwamen aan de orde in het seminar ‘Lustrum SAP beheerkosten benchmark’. Het programma was als volgt:

Tijd

Onderwerp

15:00

Ontvangst

15:30

Opening en welkom

15:45

SAP Beheerkosten Benchmark: opzet en onderzoeksvraag

16:15

SAP Beheerkosten Benchmark: onderzoeksresultaten en KPI’s

16:45

Pauze

17:00

Klantperspectief: wat heeft het gebracht? Presentatie PostNL

17:30

Stellingen + paneldiscussie

18:30

Borrel met hapjes

Het seminar werd gehouden op 29 februari 2012, locatie Media Plaza in Utrecht.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.