Contact

Resultaten onderzoek “Waarde van beheer”

Onderdeel van het afgelopen KWD-SIG SAP Beheerkosten Benchmarkonderzoek was een enquête naar de relatie tussen de ICT beheerafdeling (SAP) en de gebruikersorganisatie. Deze enquête is afgenomen zowel bij deelnemers aan het benchmarkonderzoek als bij andere SAP-gebruikende organisaties.

Publicaties

Vragen die daarbij aan bod kwamen waren: wat zijn beheeronderwerpen, welke afspraken zijn hier over gemaakt en in hoeverre voegt beheer waarde toe voor de realisatie van de strategische doelen van de
organisatie? Ook is er gekeken naar hoe de beheerorganisatie door de organisaties gefinancierd wordt. In het VNSG Magazine van december 2012 staat een artikel over de resultaten van dit onderzoek. Lees het volledige artikel “De waarde van beheer” op de site van vnsg magazine

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.