Contact

Een succesvolle testmanager

Binnen projecten is testen een vast onderdeel. Dat dit een vak apart is weten we allemaal en dat dit om kennis, kunde en vaardigheden van een testmanager vraagt, spreekt voor zich. Dat er veel verschil in kwaliteit en aanpak is, weten de meeste projectmanagers ook.

Artikelen

Er zijn testmanagers die aan de slag gaan met bijvoorbeeld een methode als TMap en blijven hangen in de standaard testmethodieken. Als ze zich dan ook nog buiten het team opstellen omdat ze wat van de kwaliteit willen vinden en zich onafhankelijk willen opstellen, missen ze soms informatie. Een testmanager die midden in de materie en het testen staat, haalt veel meer informatie uit zijn omgeving en is daarmee voor de projectmanager van grotere toegevoegde waarde.

Belangrijk bij testen is dat er gecheckt wordt of er een goed en bruikbaar systeem uit komt. Testen is een middel om tot de juiste resultaten te komen en geen doel op zich. En dat zelfde geldt voor de methode: ook dit is een hulpmiddel en geen doel. Iedere situatie vraagt om haar eigen aanpak en de ene keer is dat TMap, de andere keer iets anders. Het type testmanager waar ik in de praktijk blij van wordt stelt zich op als testmanager èn voegt daar een extra perspectief aan toe door steeds de vraag te blijven stellen: Hoe weet ik nu dat de applicatie/oplossing/infrastructuur in productie goed functioneert? Daarbij redeneert de testmanager vanuit wat hij wil aantonen, hoe hij dat het beste kan doen en wat hij daarvoor nodig heeft. Door dit te combineren met een aanpak waarin dubbel testen wordt voorkomen, en aantoonbaar en traceerbaar te maken wat eerder al getest is, wordt het testen een stuk efficiënter.

Een ander punt waarin een testmanager zich kan onderscheiden is zijn communicatieve kant. Mensen meenemen in de testaanpak en steeds blijven doorvragen helpt. Zo nodig moet ook de status quo ter discussie gesteld worden en dat is vaak niet het gemakkelijkste om te doen. Door de architectuurplaten te beoordelen en hiermee kennis op te doen van hoe een en ander in productie zich moet gedragen, kan een veel beter totaalbeeld van de te testen situatie worden opgebouwd. Dat dit tot vragen leidt spreekt voor zich. Daarmee houdt de testmanager ook anderen binnen het projectteam scherp. Dit leidt dan tot een extra toets van de ontwerpen en daarmee kunnen ook gaten worden gesignaleerd.

Consequentie van werken met een resultaat gedreven testmanager die zijn verantwoordelijkheid neemt is overigens ook dat hij zo nodig zijn opdracht teruggeeft. In de praktijk heb ik meegemaakt dat een testmanager dit ook echt deed. Na een verdiepingsslag van de architectuurplaten en gesprekken hierover met architecten, ontwerpers en business, had de testmanager nog steeds geen idee hoe de beoogde oplossing naar productie kon worden gebracht. Het effect van het teruggeven van zijn opdracht was dat er nog eens goed naar de architectuur werd gekeken en bleek dat deze moest worden aangepast. Hierna heeft de testmanager opnieuw zijn opdracht opgepakt.

Een dergelijke houding en actie vraagt behalve vakinhoudelijke kennis ook veel van de testmanager als persoon: eigenaarschap nemen, risico durven nemen en goed kunnen communiceren zijn hierbij essentieel. En met zo’n type testmanager werk ik graag samen om projecten succesvol te maken!

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.