Contact

Ready for Agile…? GO!!

Bent u klaar voor Agile? Eind dit jaar verschijnt alweer het vijfde boekje uit onze KWD-reeks. Met het thema AGILE hebben we ook nu weer een onderwerp dat volop in de schijnwerpers staat, want AGILE is hot! Waar vind je een organisatie die nog niet met AGILE werkt of experimenteert, of dit anders hoog op het verlanglijstje heeft staan? Want er zijn veel Hosanna-verhalen over betere kwaliteit, hogere motivatie, meer werkplezier en meer flexibiliteit.

Artikelen

Echter, bij sommige organisaties hoor je kritische geluiden, omdat het duurder, trager of chaotischer uitpakte dan gedacht. Onze stelregel blijft: bezint eer ge begint, en ons boekje biedt daarbij de benodigde kennis en hulpmiddelen, onder andere met een aantal checklists waarmee je zelf kunt bepalen of je organisatie, je project en jij als projectmanager of opdrachtgever aan de voorwaarden voldoen om AGILE met succes toe te kunnen passen.

Is je organisatie AGILE-ready:

  • Waarom kiest een organisatie voor AGILE? Wat levert het op, en wat gaat het kosten? Wat zijn de achterliggende overtuigingen en verwachtingen over AGILE bij het management? Wat zijn belangrijke kritieke succesfactoren voor AGILE? 
  • Aan welke eisen moet een projectmanagementorganisatie voldoen om succesvol AGILE projecten te kunnen uitvoeren en managen? Wie zijn de kritieke succesactoren bij AGILE? Wat betekent AGILE voor de rol van de opdrachtgever, de projectmanager en de stuurgroep?
  • Welke problemen en aandachtspunten spelen er bij de migratie naar AGILE? Wat betekent een migratie naar AGILE voor de benodigde competenties, functies en rollen?

Is je project AGILE-ready:

  • Is AGILE een all-purpose aanpak, of alleen geschikt voor bepaalde projecten en opdrachten: welke projecten en opdrachten zijn dan wel, minder of niet geschikt om AGILE uitgevoerd te worden?
  • Aan welke voorwaarden en eisen moet een project of opdracht voldoen voor een succesvolle AGILE aanpak?
  • Wanneer spreek ik van succes bij een project of opdracht die AGILE is uitgevoerd? Wat zijn geschikte key performance indicators (KPI’s)?

Ben jij AGILE-ready:

  • Hoe pak je een opdracht aan die AGILE wordt uitgevoerd, en hoe stuur je succesvol op resultaten? Hoe kom en blijf je in control?
  • Welke competenties moeten de opdrachtgever resp. de projectmanager in huis hebben om een AGILE project of opdracht succesvol te managen?
  • Waarom en wanneer vindt men het werken op z’n AGILE’s zo ‘leuk’? Past dat ook bij mij?

In het boekje gaan we onder andere in op deze vragen, waarbij we met antwoorden komen uit onze eigen praktijkervaring met AGILE projecten, ons gebruik van de checklists in onze dagelijkse praktijk en – uiteraard – ook uitgebreid literatuuronderzoek. Ook nu belooft het weer een rijk en interessant KWD-boekje te worden, waarmee jij ongetwijfeld je voordeel kunt doen.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.