Contact

Projectmanagementsoftwaretools voor en door projectmanagers

De markt van softwaretools ter ondersteuning van projecten en projectmanagers is enorm gegroeid. Zeker sinds de toegankelijkheid van internet en het gebruik van apps op mobiele telefoons zijn vlucht heeft genomen. Tegelijkertijd verandert de manier waarop we naar de uitvoering van projecten kijken continu, o.a. door de trend om meer agile te gaan werken.

Artikelen

Wildgroei aan tools en appjes

Op de website van Capterra staan inmiddels al meer dan 600 verschillende softwarepakketten geregistreerd die op een of andere manier iets zeggen bij te dragen aan portfolio-, project- of programmamanagement. Van simpele apps op de telefoon om snel te communiceren tot volledig geïntegreerde SAAS-oplossingen waar je het hele proces, van idee tot executie, digitaal kunt ondersteunen.

Uit een onderzoek onder KWD projectmanagers blijkt dat relatief beperkt gebruik wordt gemaakt van geïntegreerde tools. Zij gebruiken vooral Excel met daaromheen een aantal tools zoals Skype, OneDrive en Dropbox die met name gericht zijn op samenwerking en communicatie. Geïntegreerde tools zoals JIRA/Confluence en Fortes Change Cloud, worden veel minder gebruikt.

Van waterval naar agile leidt tot hybride aanpak

Dat we relatief beperkt gebruik maken van projectmanagementsoftwaretools lijkt o.a. te maken hebben met de (klant)omgeving waarin de projectmanager werkt. Veel bedrijven werken al agile of anders wordt er al mee geëxperimenteerd. In een beperkt aantal gevallen heeft dit geleid tot een volledig agile werkende omgeving. Veel projecten hebben te maken met een hybride projectaanpak waarbij waterval uitgevoerde onderdelen/fases gecombineerd worden met agile werken. Werkprocessen in projecten zijn hierdoor aan verandering onderhevig. Dit vraagt in ieder geval flexibiliteit van projectmanagementsoftware en het gebruik ervan.

Veranderende rol van de projectmanager?

In een niet agile projectomgeving is de rol van de projectmanager vaak gericht op control: planning, vastlegging, verantwoording en rapportage. De projectmanagementsoftwaretool zijn gericht op het ondersteunen hiervan.

Agile is gericht op wendbaarheid, klantwaarde en het in delen opleveren van het resultaat. De projectmanager is meer gericht op een faciliterende rol en om het team zo efficiënt mogelijk haar werk te laten doen. Er is behoefte aan transparantie binnen de onderneming over welke waarde we als bedrijf willen leveren aan onze klanten en wat de prioriteiten hierin zijn. In de projectmanagementsoftware van nu zie je meer focus op het delen van informatie, efficiënt en laagdrempelig communiceren, het ondersteunen van workflows, het automatiseren van testen etc.

Vervolg onderzoeksvragen

Naast dat we willen weten wat nu aan projectmanagementsoftwaretools in de praktijk gebruikt wordt, willen we verder kijken. Vragen die we willen onderzoeken zijn:

  • Wat is de invloed van agile werken op de keuze en het gebruik van tools?
  • Hoe selecteer je tegenwoordig het juiste tool en waarvoor ga je het inzetten?
  • Wat draagt nu echt bij aan het (project)resultaat?
  • Hoe zorgen we ervoor dat deze tools ook goed ingevoerd worden en hun waarde opleveren?

Allemaal vragen waar we als KWD graag meer over willen weten. En dat kunnen we niet alleen: graag betrekken we daar projectmanagers en andere geïnteresseerden bij.

Uiteraard houden we je op de hoogte van onze bevindingen via onze publicaties en de KWD Projectmanagement Vakdag.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.