Contact

Politieke aandacht voor projecten

Projecten en politieke aandacht blijken een zeer ongelukkige combinatie, vooral als het gaat om complexe en innovatieve trajecten. Dat dit een ongelukkige combinatie is, komt door een drietal dingen: tijd, media-aandacht en het politieke spel.

Artikelen

Tijd

Complexe en innoverende projecten kosten tijd. Tijd om zaken voor te bereiden, te ontwikkelen, te beproeven, fouten te herstellen en stapje-voor-stapje operationeel te laten worden. Dit vergt consequent en vasthoudend opdrachtgeverschap en leiderschap. Maar in een land waar sinds 2000 circa 10 (!) kabinetten aan de macht zijn geweest is dat een onmogelijke opgave. Immers bij elke nieuwe kabinet treden nieuwe bewindspersonen aan en komen nieuwe politieke agenda’s tot stand. Grote kans dat er in de aansturing van grote innoverende projecten wijzigingen komen.

Media-aandacht

In een land met circa 7.000 media-professionals (bron: wikipedia over de Nederlandse Vereniging van Journalisten) wordt intensief gespeurd naar scoops en nieuws. Tegenvallende overheidsprojecten scoren dan makkelijk en goed. Makkelijk omdat vanwege de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) het recht op informatieverstrekking is geregeld. En het scoort goed omdat het om “ons” belastinggeld gaat dat wordt weggegooid. En daar willen we natuurlijk iets van vinden. Dat ook in het bedrijfsleven grote projecten regelmatig fout gaan komt minder vaak in de media. Misschien ook omdat daar wel de tijd is om experimenteren en tegenvallers om te buigen. Een overheidsproject dat eenmaal negatief in de publiciteit is gekomen, is een kansloze missie waar geen enkele bestuurder meer zijn of haar vingers aan willen branden.

Het politieke spel

De essentie van politiek is het omgaan met tegengestelde belangen. En om die tegenstelling te  kunnen handlen biedt de politieke gereedschapskist tal van instrumenten. Een paar voorbeelden: vaagtaal (lees maar eens beleidsnotitie), complexe procedures (probeer eens een MER-procedure te doorgronden), ingewikkelde financiering- en besturingsconstructies (de jaarrekening van een doorsnee gemeente is nog amper te begrijpen) en last-but-not-least onze nationale trots: het poldermechanisme. Oorspronkelijk bedoeld om water buiten en droogte binnen te houden, is het verworden tot een synoniem om iedereen tevreden te houden en echte keuzes te vermijden. Nou, in de polders is volstrekt duidelijk wat wel droog moet blijven en wat onder water mag lopen. Daar is weinig over gepolderd. Bij complexe projecten die in de politieke aandacht komen, gaat het vooral om de randzaken. Om het gedoe er om heen. En maar zelden over wat we echt willen bereiken met een project.

Arm project als je in de klauwen van de politieke aandacht terecht komt.  

Liever tien kleine projecten in de luwte dan één groot project in de politieke belangstelling.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.