Contact

KWD in gesprek met Henny Portman

Henny Portman is PMO-consultant bij NN Group.  Hij is één van de trekkers van het PMO-domein en verantwoordelijk voor de introductie en toepassing van PMO-methodieken (portfolio-, programma- en projectmanagement) binnen Europa en Japan. Hij traint, coacht en stuurt (senior) project- en programmamanagers en bouwt aan een professionele PMO-community. Henny schrijft artikelen, reviewt manuscripten en is auteur van diverse boeken.

Artikelen

Volgens ons nieuwste KWD-boek ‘Projectpolitiek’ is Projectpolitiek “het omgaan met tegenstrijdige belangen en agenda’s, het flexibel en effectief in kunnen spelen op wisselende en schuivende machtsverhoudingen, en het beïnvloeden van keuzeprocessen in organisaties met als doel het realiseren van een succesvol project”. Eigenlijk is iedere projectmanager in meer of mindere mate een politicus. Herken je dit?

“Als ik kijk naar mijn werkomgeving, en ik ben er van overtuigd dat wij daar niet uniek in zijn, dan loop je als projectmanager tegen verschillende machtsverhoudingen aan. Dat betekent dat je als projectmanager een antenne moet hebben voor politieke gevoeligheden en daarnaast zal je, om resultaten te bereiken, de juiste politieke snaar moeten raken. Je ontkomt er dus niet aan om over een aantal politieke vaardigheden te beschikken.“

Je bent zelf PMO Consultant en in die hoedanigheid help je organisaties en bedrijfsonderdelen met het professionaliseren van project-, programma- en portfoliomanagement en bijhorende PMO’s. Daarnaast treed je op als trainer/coach in het vakgebied. Valt er naar jouw mening te schaven aan de politieke vaardigheden van een projectmanager?

“Ik ben er nog niet van overtuigd dat er aan politieke vaardigheden te schaven valt. Onze eerste stap is de bewustwording. Ik denk dat dat al een belangrijke stap is. Blijkt dat je geen antenne hebt voor politieke gevoeligheden, dan denk ik dat het ontwikkelen van zo’n antenne geen gemakkelijke opgave zal zijn, wellicht zelfs onmogelijk. Binnen mijn workshops ga ik in ieder geval aan het aspect ‘politieke sensitiviteit’ aandacht besteden.”

De theorie richt zich vooral op projectmanagers. Kan een PMO of projectmanagersbaas een rol spelen bij het ondersteunen van een projectmanager met betrekking tot projectpolitiek?

“Ik zie twee typen PMOs. Het permanente PMO waar je services ziet op het gebied van portfoliomanagement, kenniscentrum, kwaliteitsbewaking, de pool van project- en programmamanagers en de projectondersteuning. Daarnaast de tijdelijke PMOs ter ondersteuning van grote projecten en/of programma’s. Het permanente PMO kan een rol spelen bij het inzichtelijk maken van projectpolitiek, en project- en programmamanagers ondersteuning bieden op het gebied van projectpolitiek. Vanuit kwaliteitsbewaking kan daarnaast een toetsing plaatsvinden hoe de match is tussen de projectpolitieke sensitiviteit van de projectmanager versus het politieke gehalte van het project en op basis daarvan verbeterinterventies benoemen en begeleiden. Het tijdelijke PMO kan een programmamanager helpen bij het uitvoeren van stakeholderanalyses en daarbij ook de politieke component meenemen zodat daar bij comunicatie-, engagement- of interventieplannen rekening mee gehouden kan worden.”

Wordt er bij toewijzing van projecten rekening gehouden met de politieke sensitiveit van projectmanagers in relatie tot het project?

“Ik geloof niet in de theorie dat een senior projectmanager in principe ieder project aan zou moeten kunnen. Projectmanagers moeten de taal van de opdrachtgever spreken. Daarnaast is voor het succes van het project van belang dat de opdrachtgever en opdrachtnemer een goede relatie kunnen opbouwen en onderhouden. Er moet dus een klik zijn. Bij toewijzing speelt dit een belangrijke rol. Politieke sensitiviteit is hierbij niet een expliciet selectiecriterium maar speelt soms impliciet op de achtergrond mee. Getriggerd door jullie boekje over projectpolitiek doen we nu een klein onderzoekje aan de hand van de door jullie ontwikkelde vragenlijsten naar hoe politiek sensitief onze programmamanagers zijn en hoe politiek hun projecten zijn. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten!”

Wil je meer weten over Henny of zijn review op het KWD boek  “Projectpolitiek” lezen, kijk dan vooral op zijn blog: https://hennyportman.wordpress.com/

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.