Contact

Kritische Succesfactoren voor ERP-implementaties

In dit KWD-bulletin over Pakketimplementaties willen we onze lezers wijzen op het werk van Christopher Holland en Ben Light, A Critical Success Factors Model for ERP Implementation, gepubliceerd in IEEE Software van Mei/Juni 1999. 15 jaar na publicatie is dit artikel nog steeds actueel en waardevol.

Artikelen

Volgens Holland en Light hangt het succes van ERP-implementaties samen met een aantal strategische en tactische factoren, zoals:

  • Legacy systemen: de omvang en complexiteit van een pakketimplementatie wordt mede bepaald door de huidige systemen;
  • Business vision: wordt de business aangepast aan het standaard pakket, of wordt het pakket op maat gemaakt voor de business? 
  • Welke ERP-strategie kiest het project, bv.
    • Skeleton approach: kale standaardpakket snel breed uitrollen, daarna functionaliteit verrijken;
    • Big bang approach: complete functionaliteit in 1 keer opleveren;
    • Single-module approach: verandering van legacy naar pakket per module.

De auteurs onderzochten en analyseerden grote ERP-projecten bij 8 verschillende bedrijven. Dat 2 ERP-projecten verschillend verlopen zijn (één binnen budget, de ander met grote overschrijdingen) kan worden verklaard vanuit genoemde factoren (uitgangssituatie en gemaakte keuzes in bv ERP-strategie).

Voor een organisatie die een ERP-project overweegt, is van belang dat men zich bewust is van deze factoren en hoe die de succeskansen van het project beïnvloeden. Het is aan de succesactoren om deze factoren succesvol in te regelen!

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.