Contact

Innoveren in projecten

Moderne softwareontwikkeling in projecten is veelal gericht op het creëren van waarde. Zoals mijn collega Erik van Daalen en Rini van Solingen beschrijven in dit artikel is ‘waarde’ inmiddels een containerbegrip waarop het lastig sturen is. Waarde voor hun klanten is ook waar vernieuwers naar zoeken bij productinnovaties.

Zou het zinvol zijn om reguliere projecten als innovatie aan te pakken? Om dit te onderzoeken haal ik drie principes naar voren uit The Lean Startup van Eric Ries (een boek dat al dateert uit het jaar na de introductie van de iPad). De principes uit zijn boek behoren al jaren tot de huidige best practices in innovatie startups.

Artikelen

Validated learning

Het eerste principe is ‘validated learning’, het valideren van aannames van de ontwikkelaars door te experimenteren en de resultaten uit die experimenten te meten. Hierdoor ontdek je zo snel mogelijk wat de klanten (of gebruikers) echt willen. Door systematisch te meten kan een startup onderneming onderbouwd beslissingen nemen over de richting van de productontwikkeling. Door uit te gaan van een Minimum Viable Product, een begrip dat Ries ontleent aan Agile, kan een ondernemer (of project) met een incomplete versie al testen en meten of de waarde die men denkt toe te voegen er ook daadwerkelijk is.

Dit blijkt een goed hanteerbare aanpak, ook binnen projecten. Er zit echter een fundamenteel verschil tussen agile softwareontwikkeling en lean startup innovatie. De eerste is vooral gericht op het continue toevoegen van functionaliteit voor gebruikers, bij een start-up wil je snel een richting kiezen en test je de meest risicovolle aannames het liefst zo vroeg mogelijk. Dat kan, vanuit validated learning inherent leiden tot een compleet andere richting voor je product. Het is dan ook mogelijk om meerdere MVP’s naast elkaar te hebben, iets dat in reguliere agile ontwikkeling niet gebruikelijk is. In projecten kan deze aanpak helpen bij het aan laten sluiten van risicomanagement op de productontwikkeling.

Build-Measure-Learn

Als tweede is de Build-Measure-Learn cyclus een waardevol instrument voor innovaties. Als project bouw je (Build) op basis van een idee of ontwerp. Dat bouwen leidt tot een product. Hoe dat product zich gedraagt, of in hoeverre het voldoet kun je meten (Measure). Dat meten leidt tot gegevens, van waaruit je inzichten krijgt die leiden tot leren (Learn) over de geschiktheid of waarde van je product. Vanuit dat leren kun je met een aangepast idee de cyclus opnieuw inzetten om zo stap voor stap tot een succesvolle innovatie te komen. Bij bouwen, meten en leren horen dus onlosmakelijk het product als resultaat van het bouwen en de data als basis voor het leren.

Binnen projecten zouden business of product owners deze cyclus kunnen inzetten om de ontwikkeling en de beschrijving van waarde die hun producten leveren beter te kwantificeren. Het hanteren van deze cyclus dwingt in ieder geval tot het focussen op de gebruikers en hun interactie met het product.

Innovation accounting

Een derde principe dat interessant kan zijn voor eenieder die bezig is met product management en wellicht worstelt met het aantonen van waarde, is dat van innovation accounting. Succes en waarde kan voor een startup heel anders zijn dan voor een grote corporate en daarmee moet je in je accounting ook rekening houden. Iets om, ook binnen projecten, heel bewust mee om te gaan. Door de juiste aspecten van het gebruik van je product te meten, leer je de echte waarde van je product of de functionaliteit kennen. Belangrijk is daarbij weg te blijven van zogeheten Vanity metrics, die metingen die schijnbaar groei laten zien, maar niet de kern raken van de waarde die je je gebruiker wilt leveren. Ries biedt in zijn boek handvatten en vooral veel voorbeelden van goed en foute metrics. Zeker interessant voor projectmanagers om kennis van te nemen.

Kortom, voor eenieder die bezig is met projecten of productmanagement en die waarde wil bieden voor klanten en gebruikers, biedt een op innovatie gerichte aanpak als in the Lean Startup interessante handvatten om de levering van die waarde te borgen in je project. 

Zoals Ries zegt “ondernemers zijn overal”, en in zijn optiek kun je dat ook als projectmanager zijn. Doe er je voordeel mee!

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.