Contact

Impact en resultaat via de Blues en Swing

 “Muziek drukt uit wat niet in woorden gezegd kan worden , maar wat niet verzwegen kan blijven” (Victor Hugo, 1802-1885, Frans staatsman en schrijver)

Artikelen

Meer rendement uit projectworkshops

Onlangs heeft KWD een nieuwe aanpak uitgewerkt om meer rendement te halen uit de workshops die je veel in projecten meemaakt, zoals bij een projectstartup, ontwerp van de projectstrategie of de risicomanagement aanpak. Wij doen dat door de wereld van projectmanagement te koppelen aan die van muziek. Uit onze praktijk blijkt dat creatieve benaderingen een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit en output van dergelijke bijeenkomsten, zodat projecten uiteindelijk betere resultaten leveren.

Een praktijkvoorbeeld

Risicomanagement is een belangrijk instrument om te komen tot projecten met succesvol resultaat. Door samen risico’s vast te stellen en passende maatregelen af te spreken, kunnen opdrachtgever en projectmanager sturen op het succes van het project. Maar hoe nuttig het instrument ook is, in de praktijk merken wij dat risico-workshops te vaak verzanden in het verplicht invullen van lijstjes. Het nakomen van tijdens de workshop gemaakte afspraken sneuvelt daarna vaak onder de dagelijkse projecthectiek.

Een voorbeeld om op een andere creatieve manier samen te kijken naar risico’s is een creatieve ‘Risk – Blues&Swing’ workshop, die KWD verzorgde voor een belangrijke klantorganisatie. In deze risicomanagement workshop, gefaciliteerd door twee projectmanagers, leerden de deelnemers op eenvoudige wijze muziek maken, hun kijk op de risico’s voor het project op creatieve wijze te bezingen en samen een sterk ritmisch deuntje te spelen. Ondertussen werd ook de rationele ‘blauwe’ kant van risicomanagement bewaakt. Dit zorgde ervoor dat output werd geproduceerd via:

  • Het identificeren, beschrijven en waarderen van risico’s
  • Oorzaak, gebeurtenis, effect, kans, impact
  • Het benoemen van risico-eigenaren en
  • Maatregelen bedenken en afspraken maken
  • Deze ‘blauwe’ kant gaat over maatregelen in de ‘bovenstroom’

Boven- en onderstroom

Maatregelen in de bovenstroom (zie plaatje) zijn waardevol, maar onvoldoende voor top-performance en daarmee snellere én betere resultaten. De ‘missing link’ naar verdere versnelling met je team zit in de ‘onderstroom’: het irrationele, het associatieve, de emoties. Als je die kunt beïnvloeden is werkelijke versnelling mogelijk.

Resultaat: niet alleen kwamen op deze manier scherpe keuzes en prioriteiten tot stand in een open setting, de ervaring en beleving zorgen voor een blijvend, positief ijkpunt van de deelnemers. Het risicomanagement komt hiermee duurzamer tot stand en de teamspirit werd als meer intens en gezamenlijk ervaren.

Benutten van potentieel

De achterliggende gedachte achter onze aanpak is dat in projectmanagement vaak veel aandacht is voor het rationele, maar het creatieve en associatieve potentieel van de betrokkenen wordt volgens ons te weinig benut. Naast plannen, maatregelen, stappenplannen, rollen en verantwoordelijkheden denken wij dat teams ook gestimuleerd kunnen worden door creatieve werkvormen. Bijvoorbeeld door muziek, zodat ook de niet-rationele associatieve en emotionele kant van het potentieel wordt aangesproken, dat leidt tot betere en duurzamere teamprestaties.

Meer informatie?

Wil je zelf ook meer impact en resultaat uit jouw projectworkshops halen? We helpen je daar graag bij. Neem hiervoor contact met KWD op.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.