Contact

Het belang van goed opdrachtgeverschap

In de afgelopen jaren is veel tijd en geld geïnvesteerd in het professionaliseren van projectmanagers. Hoe kan het dan toch dat nog steeds de meeste ICT-projecten tot tegenvallende resultaten en forse budgetoverschrijdingen leiden? Auteurs Hans Wortmann en Derk Kremer benaderen deze vraagstelling vanuit een breder perspectief.

Publicaties

Zij staan kritisch stil bij de rol en de prestaties van de gemiddelde opdrachtgever, veelal een bestuurder / lijnmanager, die het opdrachtgeverschap van één of meer veranderingstrajecten‘erbij moet doen’. Dat is zeker geen sinecure, en leidt er vaak toe dat de opdrachtgever onvoldoende ownership neemt voor zijn projecten. En dan gaat het al snel fout.

De basis voor het welslagen van een project moet – al voordat het project van start gaat – gelegd worden door de opdrachtgever: een Business case met doelstellingen die met het projectresultaat gerealiseerd kunnen worden, om de projectinvestering terug te verdienen.

opdrachgeverschap

Helaas werkt de praktijk vaak andersom: er is een project, daarvoor is een investering nodig, en hier wordt een business case bij gemaakt onder leiding van de projectmanager. Hiermee ontstaan onduidelijkheden in doelstellingen en projectscope, wat belangrijke oorzaken zijn van falende projecten.

De auteurs beschrijven op welke manier een (interne) opdrachtgever en een (eventueel externe) projectmanager in een professionele samenwerking met een passende rolverdeling tot projectsucces kunnen komen.

Het volledige artikel “Het belang van goed opdrachtgeverschap” is gepubliceerd in Management Executive, juli/augustus 2011

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.