Contact

Grip op uitbesteding

Grote private en overheidsorganisaties kiezen steeds vaker voor uitbesteding van delen van hun ICT. Nederland is wereldwijd één van de voorlopers op dit gebied. Er zijn veel boeken en rapporten geschreven over dit onderwerp. Er zijn best practices beschikbaar en de kennis en ervaringen zijn vastgelegd in methoden, handboeken en checklists. We hebben professionele en goed geëquipeerde projectmanagers, servicemanagers en inkoop afdelingen in huis. Toch gaan veel uitbestedingen niet naar wens.

Artikelen

Uiteindelijk is de opdrachtgever altijd de dupe, zelfs als de opdrachtnemer aantoonbaar schuldig blijkt. Vooral als de uitbesteding bedrijfskritische ICT onderdelen betreft kan het mislukken van een uitbesteding de opdrachtgever voor grote problemen stellen.

Er zijn enkele paradoxen te onderkennen, te weten:

  1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer lijken van goede wil; waarom lukt het dan niet?
  2. Bij aanvang lijkt succes verzekerd; waar gaat het mis?
  3. Er zijn “best practices” en ervaring in huis; toch gaan er zowel voorspelbare als onvoorspelbare zaken fout.

Een voorzichtige conclusie die getrokken kan worden is: We lijken niet goed in het leren van ervaringen, het voorspellen van scenario’s en het managen op resultaten waar het uitbesteden van ICT betreft.

Dit gegeven was voor KWD, in samenwerking met de Open Universiteit, aanleiding om een onderzoek te initiëren naar de verschillen tussen succesvolle uitbestedingen ten opzichte van de minder succesvolle.

We hebben vertegenwoordigers van 6 grote private en overheidsorganisaties bereid gevonden mee te werken aan het onderzoek.

De kernvraag die we wilden beantwoorden was:

“Wanneer is de kans op succes bij uitbesteden van ICT werkzaamheden zo groot mogelijk”. Deze vraag hebben wij beantwoord op basis van de ervaringen en leerpunten van de deelnemers en aanvullend onderzoek.

Enkele afgeleide vragen waren:

  1. Wat is er echt bepalend voor het succes (methoden, best practices, cultuur, gedrag, management stijl, contractvorming, contract management, …, …?)
  2. Welke maatregelen kunnen we nemen en welke condities zijn bepalend om het optimale succes te bereiken?
  3. Wat is er in de literatuur hierover al bekend? Waarom passen we dat al niet toe ?
  4. Wat is het effect als je de leerpunten toepast?

Dit beantwoordt uiteindelijk ook de vraag: Wat doen managers nu echt bij uitbesteding met welk effect?

In het artikel sturen op bedrijfskritische ICT uitbesteding leest u enkele highlights van de resultaten van het onderzoek.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.