Contact

Gene Kim: The Unicorn Project

The Unicorn Project van Gene Kim is het vervolg op zijn bestseller the Phoenix Project.
Het boek is een uitstekende manier om op een ontspannen manier te lezen over, en reflecteren op, hoe DevOps principes binnen organisaties een digitale transformatie kunnen ondersteunen of zelfs voortdrijven. De ondertitel ‘A Novel about Developers, Digital Disruption and Thriving in the Age of Data’, geeft al aan dat Kim hier niet zomaar een verhaaltje schrijft, maar een duidelijk punt wil maken.

Boekrecensie

Kim introduceert daarvoor in het boek de Five Ideals. Vijf waarden en principes die hij als cruciaal bestempelt voor de uitdagingen die moderne software engineering heeft om in grote organisaties business & innovatie te bevorderen. Via het verhaal over Maxine Chambers, een architect bij het bedrijf Parts Unlimited die op een zijspoor is beland in de organisatie, beschrijft Kim zijn visie over DevOps, software engineering en IT. Daar gaat het natuurlijk om in dit boek. Ik beschrijf daarom hier kort die vijf principes.

Locality and Simplicity

Om goed te kunnen functioneren is het voor teams cruciaal om zelfstandig en zonder afhankelijkheden (of goedkeuring van anderen) software te kunnen ontwikkelen. Een simpele en lokale aanpak, daar draait het om als je snel waarde wilt leveren.

Focus, Flow and Joy

Als softwareontwikkelaars zich volledig op hun taak kunnen richten en zich zonder externe afhankelijkheden kunnen focussen op het coderen van software, dan levert dat Focus, Flow en Joy op. En daarmee de meeste waarde, zo stelt Kim.

Iets waar projectmanagers hun teams mee kunnen ondersteunen?

Improvement of Daily Work

Hier stelt Kim dat het verbeteren van je dagelijks werk nog belangrijker is dan dat werk zelf. Door je telkens af te vragen hoe dingen beter en gemakkelijker kunnen, bereik je echte waarde en verminder je technical debt. Dit raakt ook aan het eerste principe. Door het verminderen van afhankelijkheden en daarmee impediments voor ontwikkelaars, maak je het mogelijk voor teams om snel (en veel) waarde te leveren.

Psychological Safety

Veiligheid is van groot belang voor het presteren van teams. Het lijkt een open deur, maar het verhaal van het Unicorn project maakt op een herkenbare manier duidelijk dat een gezond werkklimaat in grote organisaties soms niet vanzelfsprekend is.

Customer focus

Dat je klantgericht moet ontwikkelen spreekt voor zich. Maar klantgerichtheid raakt gemakkelijk ondergesneeuwd in de context van grote organisaties waarin allerlei randvoorwaarden de focus vertroebelen. Kim daagt je uit om na te denken: waar zit de kernwaarde en waar leveren we slechts context?

Kim beschrijft via de belevenissen van Maxine en haar collega’s deze vijf idealen en de patronen eromheen in de organisatie Parts Unlimited. Hoe dat verloopt moet je vooral zelf lezen.

Voor wie geïnteresseerd is in technologie als aanjager van veranderingen en wil weten hoe DevOps software development daarin een belangrijke rol kan spelen, is dit boek een “must read”. Het had zomaar een waargebeurd verhaal kunnen zijn…

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.