Contact

Geen programma zonder strategie

In het magazine Projectie verscheen in oktober 2014 een artikel van Theo van der Tak en Björn Prevaas over strategievorming in programma’s. Centrale gedachte is dat een programma voorzien moet zijn van een doordachte strategie om te voorkomen dat het een losse verzameling van doelen, inspanningen en middelen wordt.

Artikelen

kwd-golden-circle-simon-sinekDe eerste stappen in het formeren van een programma richten zich op het waartoe, hoe en wat. De schrijvers noemen dat ‘programmeren’, wat gebaseerd is op De Gouden Cirkel van Simon Sinek.

Het programmeren bestaat uit zeven stappen, waarbij de schrijvers zich vooral richten op het uitwerken van een geloofwaardige en haalbare strategie.

Die strategie is iets dat de uitvoerende programmamanager in lijn moet kunnen brengen met zijn of haar opvattingen, overtuigingen en voorkeuren. Wanneer dat in lijn is, ben je ook in staat om er een ‘pakkend verhaal’ van te maken, waarmee diepgang, scherpte, gevoel en commitment aan het programma kan worden gegeven.

Maar hoe doe je dat dan, een strategie ontwikkelen? En zijn je opvattingen vervolgens in lijn te brengen met deze strategie?

Dit artikel geeft handvatten hoe antwoord te krijgen op deze vragen en deze introductie is vooral bedoeld om het integrale artikel via deze link te lezen. Vanuit KWD Resultaatmanagement onderschrijven we de boodschap van de schrijvers en het belang om een te rationele of technocratische benadering van een programma te voorkomen.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.