Contact

Drie effectieve manieren om pakketimplementaties te laten stranden

Pakketimplementaties. Daar gaat dit bulletin over. En die zien wij steeds meer.

Publicaties

Waar je “vroeger” nog regelmatig software-ontwikkelprojecten tegenkwam, wordt dit fenomeen een minderheid. Dat er steeds meer pakketimplementaties zijn, heeft te maken met het enorme aantal pakketten dat er is en nog steeds bij komt. De voordelen van pakketten zijn evident: snel te implementeren, je gebruikt een best practice, er is externe expertise beschikbaar, en met licentiemodellen die gebaseerd zijn op feitelijk gebruik, is het ook kostenefficiënt.

Helaas zijn deze voordelen geen garantie voor 100% succes van implementaties. En omdat je van fouten meer leert dan van succesverhalen, hierbij de drie meest effectieve manieren om een pakketimplementatie vast te laten lopen:

Gedetailleerd pakket van eisen opstellen

De eerste valkuil zit al in de selectiefase. Namelijk als er een gedetailleerd pakket van eisen wordt opgesteld. Zo gedetailleerd dat elk standaardpakket bij voorbaat gedoemd is om te falen. De oplossing is even simpel als moeilijk: beperk je aantal eisen…..

Maatwerk toestaan

Omdat organisaties zich niet hoeven aan te passen aan ICT maar andersom, zien we de meest uitbundige ontwikkeltrajecten ontstaat bij pakketimplementaties. Soms zo ingrijpend dat het originele softwarepakket nauwelijks te herkennen is. En ja, de meeste implementaties starten met het uitgangspunt “geen maatwerk”. Maar als er betoogd wordt dat het niet past, dan gaan veel opdrachtgevers en stuurgroepen toch om. Vergelijk het eens met het volgende: u bent linkshandig, koopt een auto (gewoon een standaardmodel) en vraagt de dealer om de versnellingsbak van rechts naar links te verplaatsen…….. Inderdaad: dan kun je toch beter jezelf aanpassen aan het standaardproduct, of bij voorbaat een Britse auto kopen.

Externe consultants de implementatie laten uitvoeren

Bij de meeste standaardpakketten moete er zaken worden ingericht: structuren, parameters, workflows, masterdata, stamgegevens, customizing, etc. Daarmee kan het pakket worden aangepast aan de organisatie. Externe consultants kennen wel het pakket maar niet de organisatie. Eigen medewerkers kennen wel de organisatie maar (nog) niet het pakket. En dus: maak multidisciplinaire implementatieteams om het pakket zo in te richten dat dit past bij de organisatie.

Deze drie valkuilen kunt u in ieder geval vermijden!

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.