Contact

Dienstbaar leiderschap 

In klantopdrachten kom ik regelmatig (vooral interne) projectmanagers tegen die zichzelf in het leidinggeven belemmeren door gezagsverhoudingen. In een strategisch veranderproject heb je al snel een opdrachtgever, stuurgroepleden en diverse stakeholders op directieniveau met wie je soms stevige gesprekken moet voeren. Wanneer je dan een ‘volger’ wordt die zich laat leiden door deze gesprekspartners, dan lopen je project en jijzelf serieuze risico’s.

Artikelen

Levensles 

In mijn eerste baan kwam ik even in deze positie en leerde ik een belangrijke levensles. Na enkele weken kwam ik met het idee om met een bedrijvenspel een bijdrage aan de winst en de gewenste cultuurverandering te leveren. De algemeen directeur vond het een geweldig idee en vroeg mij dit te gaan organiseren. Mijn eerste project. En ik was erg onder de indruk van deze man. Na een week liep ik vast in de voorbereidingen, omdat ik allerlei acties en besluiten van hem nodig had, terwijl zijn secretaresse aangaf dat in zijn agenda pas over een week tijd was. Dat was te laat.  

En nu? Managing-up! 

Toen viel bij mij het kwartje. De directeur vond deze opdracht belangrijk. Hij had mij gevraagd dit te organiseren en dit vroeg nu van mij om hem te vertellen dat hij tijd moest vrijmaken om dit tot een succes te maken. Zo ben ik teruggegaan naar de secretaresse. 15 minuten later zat ik aan zijn bureau om het plan te bespreken. De dag erna stond hij voor een cameraploeg, … en het werd een groot succes.  

Later leerde ik in een training dat dit “managing-up” genoemd wordt. Leidinggevenden vertellen wat zij moeten doen zodat jij jouw werk succesvol kunt doen.  

Serieuze gesprekspartner 

Ieder ‘serieus’ veranderproject heeft te maken met verschillende belangen en inzichten bij verschillende leidinggevenden, schaarste in resources en geld en onvoorziene issues die opgelost moeten worden. Om hier succesvol in te zijn moet je als projectmanager een serieuze gesprekspartner zijn op bestuurlijk niveau. Jij bent de vakman in het managen van projecten en jij weet het beste wat jouw project nodig heeft. Door gelijkwaardig in gesprek te gaan voorzie je de directeuren van goede informatie wat hen (en jou) helpt om de goede dingen te doen.  

Enige nuance is op zijn plaats. Als projectmanager werk je in opdracht van de stuurgroep en de opdrachtgever. Zij zijn eindverantwoordelijk en jij werkt in opdracht van hen. Maar de opdracht vraagt wel om een leider, een serieuze gesprekspartner die – zo nodig – stevige gesprekken kan voeren op bestuurlijk niveau om te zorgen dat het project kan slagen. Dit noemen we bij KWD ook wel dienstbaar leiderschap.  

Flair en moed 

Van de projectmanager vraagt dit om een zekere flair, moed en zelfvertrouwen. Vooral interne projectleiders worstelen hiermee. Leidinggevenden waarmee zij schakelen staan in het organisatieschema een of meerdere niveaus boven hen en hun eigen manager. Soms zijn deze leidinggevenden ook niet gediend van een ‘ondergeschikte’ die zich assertief gedraagt. Met als resultaat dat  de projectmanager ook niet de ruimte krijgt om succesvol zijn opdracht te vervullen. In dat geval is een externe projectmanager te verkiezen en staat KWD graag voor je klaar.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.