Contact

De volkszanger en de viroloog

Zomaar twee RTV-gasten in de afgelopen periode. Aan de ene kant een viroloog, werkzaam bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daarnaast een zanger/entertainer. Beiden gevraagd om een analyse van de huidige situatie en de mogelijke oplossingen.

Artikelen

De viroloog

De viroloog heeft sterk bijgedragen aan de bestrijding van uitbraken van ebola, zika en coronavirussen. Zij is een wereldleider binnen het onderzoek naar virusverspreiding en zorgt dat de resultaten worden toegepast. Om besmettingstrajecten in kaart te brengen, maakt zij gebruik van de genetische variatie in virussen. Zij is de initiatiefnemer van het wereldwijde NoroNet-netwerk voor onderzoek aan norovirussen: beruchte verwekkers van buikgriep. Als adviseur bij de Gezondheidsraad én de WHO, speelt zij een belangrijke rol in de bestrijding van infectieziekten. In 2018 kreeg zij de NWO-Stevinpremie van 2,5 miljoen euro, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.

De volkszanger

De zanger/entertainer heeft een ruim stembereik, ruim 2 octaaf, en door zijn brede repertoire, is een optreden van hem een overweldigende gebeurtenis. Hij is een graag geziene gast op feestjes, partijen en evenementen in het gehele land. Zijn optredens staan garant voor kwaliteit, gezelligheid en een optimale sfeer, of het nu gaat om de Amsterdamse inhakers of Engelse love songs. Hij zorgt voor de juiste sfeer op het juiste moment, maar ook bij een gezellige bruiloft, bedrijfsfeest of in een bruin café, kortom hij staat voor een geslaagde avond!!! (Bron: website Dries Roelvink)

Serieus en betrouwbaar

Welke bijdrage nemen we serieus en beoordelen we als betrouwbaar? In verwarrende en spannende tijden als waar we nu middenin zitten, buitelen feiten, gevoelens, meningen, emoties, opinies en vage geruchten over elkaar heen. En zeker op momenten dat we aangewezen zijn op digitale sociale interactie omdat we nu eenmaal even (?) niet daadwerkelijk met elkaar in contact kunnen komen.

De hamvraag is natuurlijk: wie moeten we nu geloven? En wat is waar? En dus eigenlijk ook: wie kunnen we vertrouwen? Dat is best lastig, om als leek in te kunnen schatten wat waar is en wie iets zegt waar we iets mee kunnen.

De expert

In het begrip ‘leek’ zit ook de oplossing besloten. Want het tegenovergestelde van een leek is een expert. Een expert is iemand met verstand van zaken. Die op basis van een grote hoeveelheid actuele kennis en een langjarige en veelvuldige ervaring weet waar hij of zij het over heeft. Een echte expert is ook in staat om, op een voor een leek begrijpelijke wijze, uit te leggen wat het probleem is, welke opties er zijn en welke optie om welke reden de voorkeur heeft. Daar komt nog bij: een echte expert weet ook wat hij of zij niet weet, en schakelt, waar nodig en mogelijk, andere experts in.

Experts zijn in staat om vanwege hun grote kennis en ruime ervaring (expertise) snel een beeld te vormen van een bepaalde situatie. Daarnaast zijn zij in staat om snel grote hoeveelheden informatie tot zich te nemen en, ook weer vanwege hun expertise, te vertalen naar een totaalplaatje van een specifiek probleem.

Natuurwetten

Maar dat is nog niet alles. Want echte experts zijn ook bekend met de externe krachten die invloed hebben op het verloop van een situatie. Op die zaken die ervoor zorgen dat het verloop, en daarmee de afloop van een situatie, niet altijd uitkomt op wat het op het eerste gezicht lijkt, althans voor een leek. Deze externe krachten kunnen worden beschouwd als natuurwetten.

En een echte expert kent dus zowel de beginsituatie als de natuurwetten die op de situatie van toepassing zijn. En daarmee is een expert in staat om een nauwkeurige voorspelling te maken van het verloop en de afloop. 100%? Nee, zeker niet altijd, want zoals gezegd: een expert weet ook wat hij of zij niet weet! Maar de voorspelling is in ieder geval vele malen waarschijnlijker dan die van een niet-expert.

Zoek de expert

Maar hoe weet je nu als leek, als niet-expert, wie een expert is, of juist niet? Zeker als de hoeveelheden meningen en opinies met elkaar om voorrang strijden? Elke talkshow heeft wel één of meer gasten aan tafel die met een vertrouwenwekkende houding waarheden debiteren, soms wel, maar meestal niet kritisch beschouwd door de presentatoren. Is een vertrouwenwekkende houding dan voldoende? Of een plausibel klinkend verhaal? Of een met veel stemverheffing en stelligheid uitgesproken opvatting? Nee dus! Trap er niet in! Maar zoek en benut de expert!

Hoe dan? Hoe herken je een expert? Een echte expert is in staat om op eenvoudige, logische, transparante en dus voor een leek begrijpelijke wijze, aan te tonen dat hij een expert is. In de Engelse taal is daarvoor een mooi woord: credentials. In Nederland gebruiken we dan vaak referenties, hoewel een andere letterlijke vertaling die ook de lading goed dekt is ‘geloofsbrieven’.

Kort en goed

Een expert kan op basis van zijn aantoonbare kennis en ervaring aan een niet-expert duidelijk maken dat hij een expert is. Dat doet een expert met gebruikmaking van dominante informatie: feitelijk, logisch, eenduidig, ondubbelzinnig en zoveel als mogelijk onderbouwd met informatie, feiten en metrieken.

Ik weet wel wiens opvattingen uit het RTV-voorbeeld hierboven ik serieus neem, en welke als kennisgeving langs mij heen laat gaan. In onzekere tijden zijn het de echte experts die ons houvast geven. Het herkennen van echte experts is daarmee essentieel! Altijd gezellig hoor, zo’n volkszanger aan tafel maar laten we vooral blijven vertrouwen op specialisten.

Hulp nodig in deze lastige tijd?

Als dé specialist op het gebied van projectmanagement, denkt KWD graag met je mee over de mogelijkheden. Natuurlijk ligt de prioriteit bij de gezondheid van de medewerkers, maar er zijn altijd projecten die door moeten gaan en deadlines die gehaald moeten worden. Want behalve de gezondheid van het personeel, is ook de bedrijfscontinuïteit essentieel. Graag helpen wij bij een oplossing voor die problemen waar je momenteel mogelijk mee kampt, bijvoorbeeld:

  1. Hoe ga ik om met risicospreiding en coördinatie van opgesplitste teams, hoe doen anderen dat en wat kan ik daarvan leren?
  2. Projecten lopen vertraging op vanwege uitval, hoe kan ik daarop acteren?
  3. Hoe kan ik mijn teams het beste laten samenwerken en hoe houd ik zicht op de voortgang?
  4. Leveranciers zijn minder bereikbaar, hoe ga ik daarmee om en voorkom ik vertraging?

Heb jij een vraag waarover je met ons wilt sparren? Neem dan direct contact met ons op.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.