Contact

De veranderende rol van de projectmanager binnen Agile

In opdracht van KWD Resultaatmanagement en in samenwerking met de Technische Universiteit Delft doet de student Annelot Verbruggen onderzoek naar Agile projectmanagement.

Artikelen

kwd-annelot-verbruggenHet is inmiddels meer dan 15 jaar geleden dat het Agile Manifesto is opgesteld waarin de belangrijkste waarden en uitgangpunten van Agile beschreven staan. Vandaag de dag wordt de Agile manier van werken door steeds meer organisaties geïmplementeerd. Naast de groeiende interesse in de praktijk wordt er ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Agile.

Vanaf september 2016 studeert Annelot Verbruggen bij KWD Resultaatmanagement af op het onderwerp Agile projectmanagement. Dit afstudeeronderzoek maakt onderdeel uit van haar Master Construction Management and Engineering aan de Technische Universiteit Delft. Projectmanagement is een van de domeinen die centraal staan binnen deze Master.

Het onderzoek zal zich met name focussen op de veranderende rol van de projectmanager binnen een Agile project. In de praktijk blijkt dat met name in grootschalige Agile projecten, de rol van projectmanager gewenst is. Dit zijn projecten waarbij meerdere parallelle Agile teams (tot soms wel meer dan 10) samen een geïntegreerd eindproduct opleveren.

Binnen de relatief nieuwe Agile aanpak zijn projectmanagers nog vaak zoekende naar hun rol. Traditioneel geschoolde projectmanagers vallen vaak terug op oude routines die mogelijk minder passend zijn binnen Agile. Dit roept de vraag op: ‘’Wat is de rol van projectmanager binnen Agile ten opzichte van de traditionele rol van projectmanager?’’

Aansluitend op deze vraag zal het afstudeeronderzoek de volgende hoofdvraag beantwoorden: “Hoe verandert de rol van de projectmanager in een Agile projectcontext ten opzichte van een traditionele projectcontext?”

Binnen het afstudeeronderzoek staat de rol van de projectmanager binnen grote IT-projecten centraal. Meerdere casestudies worden uitgevoerd om zo aan diepgaande informatie te komen over het onderwerp. De helft van de casussen zal bestaan uit projecten in een Agile projectcontext en de andere helft in een traditionele projectcontext. Per casus worden de projectmanager en mogelijk ook teamleden geïnterviewd om zo meer kennis op te doen over de veranderende rol van de projectmanager in een Agile omgeving.

De planning is dat het onderzoek in april 2017 afgerond is en de bevindingen beschikbaar zijn bij KWD. De belangrijkste verschillen tussen de rol van projectmanager in een Agile projectcontext en traditionele projectcontext worden toegelicht. Daarnaast zal een beschouwing worden gegeven over hoe een projectmanager kan omgaan met deze rol-overgang. Uiteraard maken we melding van de resultaten op onze website.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.