Contact

De “Open” Projectmanager

De projectmanager is een belangrijke actor om tot projectsucces te komen. Hij of zij is weliswaar niet de enige succesbepalende actor, maar wel één die dagelijks goed moet voelen, horen, zien en acteren in het projectteam en de projectomgeving om het gewenste succesvolle resultaat te behalen.

Artikelen

Het thema van de IPMA Projectmanagement Parade is dit jaar de ‘open’ projectmanager. De betekenis van ‘open’ is volgens ‘Van Dale’: niet dicht, niet gesloten, eerlijk, openhartig, toegankelijk, open vizier en een open gelaat. Voor een professionele projectmanager vertaal ik ‘open’ naar drie aspecten:

 1. Open zijn met jezelf als projectmanager: hoe goed ken je jezelf en hoe toets je dit?
 2. Open zijn met je projectactoren in je projectorganisatie waar je de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor hebt gekregen: ken je de andere teamleden en de belangrijkste actoren zoals je opdrachtgever en de stuurgroep-leden, en weten zij wat ze aan jou hebben?
 3. Open zijn met je projectomgeving, d.w.z. met de andere stakeholders die het succes ook kunnen beïnvloeden: de kat achter de gordijnen die opeens met nieuw inzicht komt: wat doe je er dan mee?

Open zijn met jezelf!

De persoonlijkheid van een projectmanager is de kern, hier zit ook je talent om te ontwikkelen. Deze persoonlijkheid bepaalt je competenties met je gedrag en houding, dus je kennis, je vaardigheden en je attitude. Het ideale profiel van KWD voor succesvolle projectmanagers richt zich op de werkwoorden kunnen, willen en durven:

Kunnen

Willen

Durven

Resultaten

Heeft gedegen vakkennis van business en ICT. Houdt deze bij. Politiek sensitief. Stuurt niet alleen op proces.

Heeft ambitie en is doelgericht.

Is authentiek, onafhankelijk, scherp en respectvol.

Is oplossingsgericht, creëert beweging, boekt concrete resultaten.

Heeft gedegen vakkennis en vaardigheden van PM en houdt deze bij.

Heeft drive, commitment voor de opdracht. Is integer en pragmatisch.

Toont ondernemerschap en leiderschap. Neemt verantwoordelijkheid.

Zet kleine zichtbare stappen op weg naar groter doel.

Blijft werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Heeft ruggengraat, gaat door waar andere stoppen.

Is hard op inhoud en zacht op de relatie.

Is dienstbaar aan zijn opdrachtgever zonder alles te accepteren.

Je persoonlijkheid kun je eenvoudig met behulp van de (zelf)test in de KWD PM app vaststellen. Let wel op: een zelftest geeft inzicht in je eigen intenties. Als open projectmanager is het verstandig om ook feedback van je omgeving te vragen, waarvoor je de test in de KWD PM app ook kunt laten gebruiken. Je krijgt dan een beter beeld van je eigen talenten, omdat anderen ervaren wat jij echt doet. Uiteindelijk zal je ontvangen feedback luider spreken dan je eigen intenties vanuit je zelftest.

Open zijn met je projectactoren!

Feedback vragen aan je projectomgeving over je gedrag en je competenties geeft vertrouwen met andere projectactoren. Om zowel je team als je eigen rol hierin te optimaliseren, kun je de Groepsrollentest van Belbin uitvoeren. Voor een professionele open projectmanager zijn de volgende voorkeursrollen van belang:

 • Voorzitter: leiding geven aan het project;
 • Voortrekker: creëren van een kansrijke aanpak;
 • Organisator / Bedrijfsman: organiseren en delegeren van het werk.

Open zijn met je projectactoren gaat natuurlijk ook over transparantie over je project, en voelsprieten hebben met je projectactoren. Open en duidelijke afspraken maken met je projectteam, je opdrachtgever en de stuurgroepleden over wie wat oppakt en waarop stuurt, zal het projectsucces ten goede komen.

Open zijn met je projectomgeving?

Gevoel hebben voor en met je projectomgeving is natuurlijk belangrijk. In een projectomgeving speelt politiek natuurlijk een rol van betekenis. Het gaat immers bij projecten om mensen die er belang bij hebben of erdoor geraakt worden. Er zijn dus altijd mensen met verschillende belangen, die invloed willen hebben op het project.

Als projectmanager kun je dan maar beter over gevoelige voelsprieten voor de politieke dimensie van het project beschikken. Of jij die hebt, kun je eenvoudig nagaan met de ‘politieke sensitiviteit-test’ uit de KWD PM app. Probeer wel dit gevoel met de feiten op de bestuurstafel, de stuurgroep, te besturen. Dit zodat de koers van het project de juiste is om het projectsucces te realiseren en het niet blijft bij alleen het gevoel.

De moraal van de “open” projectmanager is of je de volgende vragen voor jezelf goed kan beantwoorden?

 • Heb je de juiste persoonlijkheid om een succesvolle projectmanager te kunnen zijn?
 • Ben je met je mogelijke ontwikkelpunten actief aan de slag?
 • Ken je je competenties en heb je deze getoetst bij je omgeving?
 • Hoe open ga je om met je projectactoren zoals de opdrachtgever en stuurgroepleden?
 • Zoek je afstemming en maak je de verbinding met deze projectactoren?
 • En – last but not least – weet waar je met het project staat in de omgeving, en of je in een politieke omgeving zit die zo ook bestuurd moet worden?

En, zijn deze vragen gemakkelijk voor jezelf te beantwoorden?

Veel leesplezier bij het lezen van dit KWD bulletin en het gebruik van de KWD PM app!

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.