Contact

Data driven werken

Besluitvorming op basis van feiten, een compleet klantbeeld, gericht klanten benaderen met individueel relevante aanbiedingen… Welke organisatie wil dit niet? Het bedrijf runnen op basis van data. In de organisatie waar een van onze KWD’ers werkte was een schat aan data aanwezig, met oneindig veel mogelijkheden om die te benutten. De organisatie meer data driven maken was een uitdaging die projectmatig aangepakt werd.

Artikelen

Wij zien bij steeds meer van onze klanten dat zij moeite hebben met de slag maken naar data driven werken. Er zijn veel leveranciers die de tools aanbieden en de voordelen prima weten te benadrukken en onze klanten willen daar graag mee aan de slag. Het is dan ook verleidelijk om snel een tool te implementeren, maar wat zijn nou de doelstellingen? Bovendien heb je de organisatie en de mensen dan nog niet meegenomen in de verandering.

Data driven werken is een verandering die veel verder gaat dan het implementeren van de tools. Het is ook een verandering van mind-set en gedrag en raakt de hele organisatie, waarbij er een voorbeeldrol is voor de directie, zoals bij heel veel veranderingen het geval is. Onze KWD’er mocht de start maken om de organisatie meer data driven te maken. Waar begin je dan? Graag delen we drie belangrijke stappen die naar onze mening hierbij essentieel zijn.

1. Proberen en bewijzen

Om de eerste ervaringen op te doen is er in de luwte gestart met een pilot. Samen met onder andere een marketeer, een data scientist, business analist, BI developer en architect is er in korte tijd een eerste user story gerealiseerd.

Externe data en klantdata werden gecombineerd. Met algoritmes werd voorspeld welke klanten mogelijk geïnteresseerd waren in een bepaalde dienst. Die klanten ontvingen een campagnemail en de inzichten en resultaten werden grafisch met BI tooling weergegeven. Dit betekende overigens ook dat een stand alone IT omgeving in de cloud noodzakelijk was waarbij van diverse tooling van Microsoft gebruik werd gemaakt.

Deze gerichte klantbenadering liet al snel een verdubbeling van het klikpercentage zien. De gebruikerservaring van de diverse tooling was positief en IT had genoeg inzicht om te bepalen wat er nodig was voor verdere uitbouw.

De pilot hielp natuurlijk ook voor de bewijsvoering richting de organisatie. Show and tell vergroot het draagvlak.

2. Het grotere geheel

Om niet te vervallen in het realiseren van losstaande marketingwensen, zonder een duidelijk einddoel, is er een visie, doelstelling en roadmap opgesteld. Waar wil de organisatie staan over een aantal jaar met het benutten van en werken met data? Dit is gedaan met meerdere directieleden, want data driven werken raakt de gehele organisatie. In workshops voor verschillende productdomeinen zijn tevens de wensen in kaart gebracht en geprioriteerd.

3. Beheersing

Als je data gebruikt om business waarde te creëren, dan moet je deze data ook met zorg behandelen. Oftewel: datamanagement op orde. Dit kost tijd en aandacht en is niet het meest fancy onderdeel. Hierbij moet je denken aan BIV-eisen (betrouwbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid), vastleggen van definities maar ook organisatorische aspecten. In het project was een aparte stream om datamanagement goed in te regelen. Zo zijn data owners toegewezen die verantwoordelijk zijn voor de datakwaliteit. Er is een dataloket ingericht en er is een proces vastgesteld voor de intake van nieuwe data.

En nu verkrijgt de organisatie stap voor stap steeds meer inzichten welke uitgewerkt en gerealiseerd worden. Met aandacht voor de data en de mensen die ermee werken!

Wil je  meer weten over data driven werken en wat dit voor jouw organisatie betekent?  Neem dan contact met KWD op.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.