Contact

Boodschap voor agilisten

Dit is een boodschap voor mensen die ‘vol agile’ gaan.

Ik heb mij de afgelopen jaren verdiept in jullie vakgebied en geef eerlijk toe dat ik er zeer door gecharmeerd ben. Mijn eigen organisatie ontwikkelt trainingen en werkt in sprints, met een backlog, die we steeds op klantwaarde prioriteren. Ik denk dat we daardoor vier keer sneller trainingen kunnen ontwikkelen, die bovendien beter aansluiten op de behoeften van de deelnemers. Toch noem ik mij geen agilist, omdat ik niet in een kader vast wil zitten. Dat belemmert mij namelijk om ‘out-of-the box’ te denken.

Artikelen

Mindset

Wat mij opvalt aan jullie agilisten is dat jullie het altijd maar weer hebben over de mindset. Helemaal wanneer een agile ‘transitie’ niet lekker loopt. Dan ligt het bijna altijd aan de mindset. Wanneer het senior management zich blijft bemoeien met het werk en de zelfsturing verstoort dan heeft zij, volgens jullie, een verkeerde mindset. Ook is dat de oorzaak als de teams niet functioneren. Het is altijd weer die verrekte mindset. Voor een deel hebben jullie waarschijnlijk wel gelijk, maar toch wringt er iets. Daarnaast zijn er, als ik jullie posts moet geloven, velen die slechts in ‘naam’ agile coach zijn, die agile doen in plaats van het te zijn. De waarschuwingen die jullie op twitter plaatsen getuigen niet van veel vertrouwen in jullie eigen eco-systeem.

Beste agilisten, jullie zouden eens naar jezelf moeten luisteren. Ik heb dat gedaan en heb zo mijn twijfels over jullie gekregen. Niet over agile, dat is, daar ben ik van overtuigd, vele malen beter dan PRINCE2, hoewel ik niet helemaal zeker weet of je beiden met elkaar kunt vergelijken. Maar de manier waarop sommigen van jullie zich profileren, dat voelt niet goed. Ik heb het al meerdere keren meegemaakt dat jullie aan een groep projectmanagers vertellen dat zij hun baan kwijt zullen raken vanwege de agile ontwikkelingen. Niet zelden gaat dit gepaard met een arrogantie waar de honden geen brood van lusten. Wat hebben jullie toch tegen projectmanagers en tegen al die anderen die niet jullie ‘mindset’ hebben?

Taalspelletje

Jullie zeggen dat je de wetenschappelijke methode aanhangt. Dat jullie steeds de aannames toetsen. Maar mag ik vragen: welke methode bedoelen jullie dan eigenlijk? Die van Karl Popper, van het falsifiëren? Omdat dat zo’n beetje het enige is wat je wetenschappelijk kunt verifiëren. Niet of iets werkt, maar alleen of iets niet werkt kun je aantonen. Als je stelt dat men de juiste mindset niet heeft, is dat een bewijs dat de agile aanpak niet aantoonbaar werkt. Projectmanagers hebben onomstotelijk aangetoond dat PRINCE2 niet werkt, sterker nog, zij hebben aangetoond dat geen enkele methode werkt. Zo durf ik te stellen dat agile ook niet werkt. Nu zeg je misschien dat er geen agile methodes bestaan maar dat er alleen maar raamwerken zijn. Dat is een leuk taalspelletje waar ik niet in trap. Laat me je eens vertellen hoe ‘woorden’ werken.

Geen enkel woord heeft een betekenis in zichzelf, slechts uit het gebruik kunnen we haar betekenis afleiden. Dus als iedereen raamwerken zoals Scrum, Safe, Less en Nexus gebruikt zoals mensen dat vroeger met PRINCE2 of MSP deden, dan is het gewoon een methode. Een echte hardcore agile methode zeg ik dan maar, vloeken in de kerk. Gezien de vele agile transities die niet echt verder doorzetten, hebben jullie onomstotelijk, zonder dat jullie je dat bewust zijn, aangetoond dat agile-methoden ook niet werken. Iets wat projectmanagers al veel eerder wisten. Ik kan het niet mooier maken dan dat het is. Methodes of raamwerken, werken niet! Integendeel we hebben echt iets anders nodig.

Belemmerende overtuiging

Wat dan? Mensen! Competente mensen met een streven om zich doorlopend te verbeteren. Zeg nu niet dat dat precies de agile mindset is, want dat is het niet. Dit is wat mensen al doen zolang ze zich bewust zijn. Zich continu verbeteren en aanpassen aan veranderende omstandigheden. De focus moet niet zozeer liggen op jullie raamwerkjes, maar op het menselijke aanpassingsvermogen.

Want een organisatie kan zich alleen aanpassen als de losse onderdelen dat kunnen. Die kunnen dat alleen doen wanneer de individuele medewerkers naast flexibiliteit en nieuwsgierigheid ook een grote drive hebben om blijvend kwaliteit te leveren en waardevol te blijven. Zelfsturing en autonomie helpen daarbij. Maar bovenal, mensen continu wijzen op het feit dat zij zich moeten ontdoen van elke belemmerende overtuiging. Want het grote probleem met overtuigingen is, dat ze je verhinderen om te zien wat er al is veranderd.

Ik noem mijzelf geen agilist omdat ik mij op geen enkele manier wil laten belemmeren door een overtuiging. Waarbij ik tot mijn spijt moet constateren dat ook dat een overtuiging is die belemmerend kan werken.

 

John Hermarij

  • John Hermarij
  • John Hermarij is internationaal spreker, schrijver en trainer over leiders en hun teams. Hij stimuleert mensen om zich professioneel zodanig te ontwikkelen dat zij waarde toevoegen aan de teams waartoe zij behoren. Hij is principal consultant bij Dhirata een trainings/adviesbureau. John schrijft maandelijks een column voor het KWD Bulletin, daarnaast blogt hij regelmatig op www.johnhermarij.nl.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.