Contact

Boekrecensie: Werk heeft het gebouw verlaten

Het was eind november 2020 toen mijn oog viel op een post op LinkedIn over een nieuw te verschijnen boek van Jitske Kramer: Werk heeft het gebouw verlaten. Over hoe Corona ons in een collectieve cultuurshock stortte en wat de impact is op ons werkende leven.

Boekrecensie

Werkritmes liggen al maanden volledig overhoop, we worden geconfronteerd met onzekerheid, crisisbeslissingen en de noodzaak tot aanpassen en veranderen. Het thuiswerken heeft een vlucht gekregen, wat vraagt om meer dan houtje-touwtje-online-kantoortje spelen.

Crisis of transformatie?

Omdat ik als programmamanager twee trajecten begeleid over de implementatie van nieuwe werkconcepten, waarin ook de verworvenheden en leereffecten van deze Coronaperiode worden meegenomen, is ieder artikel, blog of boek een welkome inspiratie.

En het boek van Jitske Kramer heeft mij zeker geïnspireerd en verrijkt. Niet alleen omdat ze het persoonlijk en betrokken maakt door haar eigen zorgen en ervaringen te delen, maar ook ervaringen uit het Nederlandse werkveld met de lezer deelt.

Vanuit antropologisch perspectief geeft ze antwoorden, suggesties en tips hoe we de nieuwe werkelijkheid kunnen en wellicht wel moeten vormgeven. Zoals zij aangeeft “Laten we de luminiteit – het ondertussen – omarmen, waarin ‘wat was’ niet meer is, dat ‘wat gaat zijn’ nog onduidelijk is, en dat ‘wat is’ vooral chaos en onzekerheid biedt. Maar juist in deze tijd van verwarring leren we veel en zijn we in staat iets nieuws te creëren”.

Op een beschouwende niet oordelende wijze heeft Jitske de tijdgeest weten te vangen. Ze signaleert wat er in de maatschappij speelt, welke veranderingen gaande zijn (de zogenaamde cultuurshocks), welke gevoelens dat met zich meebrengt en wat dat met je persoonlijk doet. Eerlijk gezegd een feest van herkenning voor mijzelf, en ook wat er nu gebeurt in de maatschappij: leef jij in een crisis of transformatie?

Diezelfde tweedeling, crisis of transformatie, trekt zij door naar de hybride werkomgeving. Werken we thuis omdat de pandemie ons dat verplicht en keren we zodra dat kan weer terug naar kantoor? Of omarmen we het virtueel werken en borgen we deze manier in ons werkconcept? Aan de hand van het model van Matt Mullenweg legt Jitske de niveaus van virtueel / hybride werken uit. Denk aan online kantoortje spelen of compleet asynchroon werken.

Nieuwe routines en rituelen

Het inzicht dat zij mij gaf, is om de virtuele en fysieke omgeving goed op elkaar af te stemmen. De online structuur, de apps en technische tools zijn in wezen het virtuele gebouw en moeten aansluiten op de posters, het prikbord, en de koffiecorners van de vaste fysieke ruimte. En wees helder over de te gebruiken communicatiekanalen, maak duidelijke afspraken wat je waarvoor gebruikt en gebruik er niet teveel!

En zorg voor nieuwe (online) routines en rituelen. Deze zorgen voor houvast en ritme en dat hebben we als mens zeker nodig in deze chaotische en verwarrende tijd.

Ben je geïnteresseerd in dit boek, klik dan hier.

Heb jij ook hulp nodig bij de transformatie van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.