Contact

Best Value Approach

De Best Value Approach is een aanpak voor het aanbesteden, verwerven en uitvoeren van projecten. Het is de afdeling procurement ontstegen.

Artikelen

De Best Value Approach is een transparante aanpak die gebruik maakt van expertise waar andere methodieken een beroep doen op management, sturing en controle. Het claimt tien tot dertig procent efficiënter te zijn, de kwaliteit te verhogen, win-winsituaties te creëren en verantwoordelijkheid te geven aan aanbieders met expertise. Door minimalisatie van het risico van tijd- en geldoverschrijdingen is minder besluitvorming door managers nodig. De transparantie verandert de aanpak van een ‘ik tegen hen’-proces vanuit de eigen silo naar een ‘wij’-proces door de hele keten. Leidend principe hierbij is ‘de meeste waarde voor de laagste prijs’.

Expert overziet het project

Best Value stelt de rol van de expert centraal: de expert overziet het project als geheel. Hij voorziet de risico’s en werkt vanuit de doelstellingen van het project. Daarmee claimt Best Value Approach een optie te zijn om de kans op projectsucces te vergroten. Hierop wordt nader ingegaan aan de hand van de onderliggende principes en de manier waarop die bijdragen aan projectsucces.

Uitgangspunten KWD

Het succes van een project begint al in het voortraject. Dat is bijvoorbeeld bij de inkoop van ingekochte IT-diensten. Wij zien het inkooptraject daarom als een onlosmakelijk onderdeel van de gehele uitvoering van het traject.  Wij vinden dan ook dat het noodzakelijk is om het gehele traject te begeleiden volgens de Best Value Approach. Onze toegevoegde waarde is om opdrachtgevers te begeleiden, van begin tot eind. Wij zijn dan ook van mening dat toepassing van de Best Value Approach de kans op succes van een traject aanzienlijk vergroot!

Wij ervaren in de huidige markt dat organisaties worstelen om de vertaalslag te maken om een traject geheel volgens de Best Value Approach uit te voeren. De afdeling inkoop werkt dan nog wel via Best Value Procurement, maar daarna wordt de rest ‘traditioneel’ uitgevoerd.

Onze Best Value experts helpen niet alleen met het inkooptraject, maar juist ook om de brug te slaan naar de uitvoering. Wij kunnen helpen met coaching, training, workshops en ook het managen van projecten volgens de Best Value Approach. De Best Value Approach is pas enkele jaren geleden in Nederland geïntroduceerd, maar wij begeleiden al enkele grote opdrachtgevers van aanbesteding tot eindproduct.

Dit was een korte introductie. Meer achtergrondinformatie over Best Value kun je vinden op de site van Dean Kashiwagi en die van Best Value Nederland.

Wil je meer weten, een Best Value kennissessie organiseren of heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.