Contact

Agile software-ontwikkeling 30 procent duurder

Organisaties implementeren agile massaal en het is ontegenzeggelijk: de factor vreugde gaat er bij zowel opdrachtgever als bij agile-teamleden door omhoog. Hebben we met agile dan eindelijk toch de Haarlemmer olie gevonden voor succesvolle software development? Oftewel: levert deze werkwijze naast blije gezichten ook feitelijk betere en goedkopere software op?

Publicaties

Agile is te duur

Over deze laatste vraag zegt Harold van Heeringen van Metri : “Agile ontwikkeling is minimaal 30 procent te duur”. In pure ontwikkelkosten wel te verstaan. Metri is gespecialiseerd in het benchmarken van software en software producerende organisaties. Over het beter zijn van software zegt Van Heeringen: “De focus van een agile team ligt vaak heel strak op het elke twee weken afleveren van een gereed product. In de praktijk is de software daardoor vaak net niet gereed. Door de snelheid van werken bevat het vaak nog veel fouten, ook wel  ‘technical debt’ genoemd. Het herstellen (rework) daarvan in een volgende sprint is relatief duur. Uit de benchmarks van Metri komt dan ook het beeld naar boven dat agile duurder is dan de traditioneel ontwikkelde software en dat de kwaliteit ervan minder is.”

Deze uitkomsten komen overeen met wat KWD in de praktijk ziet bij software die gemaakt is met agile. Jos van der Heijden (KWD): “We merken dat er bij senior management van onze klanten een behoefte is of ontstaat aan antwoorden op vragen die betrekking hebben op projectsucces, budgetten en resources. Het werken met Agile maakt hier onderdeel van uit. Het zijn vragen als:

  • Hoe performt het agile-team nu ten opzichte van een ander team en hoe is de performance te beïnvloeden?
  • Hoe zijn individuen binnen een team te helpen om zowel zichzelf als het team te verbeteren?
  • Zijn er uiteindelijk minder incidenten na oplevering?
  • Die deadline waar de business om vraagt, is die op één of andere manier wel af te geven?
  • Is de CFO uiteindelijk ook blij met de Agile aanpak? En de CIO? En de CEO?

Als KWD willen we daar vanuit onze professie een feitelijk gefundeerd antwoord op kunnen geven. We zijn ervan overtuigd dat agile een basis biedt voor succes. De blije gezichten zijn er niet zomaar. De kloof tussen IT en business wordt gedicht en dat is positief, maar er moet wel gewerkt worden aan het omlaag brengen van de kostprijs van agile ontwikkelde software en de kwaliteit daarvan.”

Meten is weten

Om agile softwareontwikkeling te kunnen analyseren is data nodig. De analyse zal leiden tot meer inzicht in verbetermogelijkheden. Metri en KWD stellen bedrijven/organisaties in de gelegenheid om agile teams en hun opgeleverde software te laten doormeten. Harold van Heeringen: “Dat biedt inzicht in hoe uw mensen presteren. We kunnen dit relateren aan de data die we al hebben uit eerdere metingen en we kunnen onderling met elkaar vergelijken, uiteraard geanonimiseerd. We verwachten dat met een juiste sturing met agile de ontwikkeling minstens 30% goedkoper kan, terwijl de kwaliteit van de opgeleverde software beter wordt. Verder verwachten we meer inzicht te krijgen in factoren die een team succesvol of minder succesvol maken.” Jos van der Heijden: “We beloven dat we alle opgedane kennis en data zullen delen via artikelen in dit vakblad en presentaties op vakdagen.”

De aanpak

Het doormeten verloopt langs de volgende stappen:

  1. Een meting op opgeleverde software / broncode met geavanceerde tools waaruit is te destilleren wat de performance is van een team over een bepaalde periode (bijvoorbeeld drie sprints) is geweest. En wat de kwaliteit van de opgeleverde software is in termen van …. (ISO… genormeerd). Metri/KWD wil graag de opleveringen van 3-5 sprints van 1 en hetzelfde project meten.
  2. Interviews met betrokken IT en business management en met de betreffende agile teams binnen uw organisatie.

Het opzoeken en opleveren van de gevraagde software vraagt van een deelnemer een tijdsinspanning van vier uur. Daarnaast zijn er vier interviews van ieder maximaal 2 uur.

Het doormeten levert op

  • Een meting van de prestaties van agile team(s)
  • Inzicht in de kwaliteit die ze leveren
  • Verbeterpunten die met de teams zijn te bespreken

Geïnteresseerd in hoe uw agile teams performen? U kunt zich aanmelden bij Jos van der Heijden via:

 jos.van.der.heijden@kwdrm.nl Tel : 06-26877346.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.