Contact

Agile, meer dan het managen van een project

Ik ben toch een ervaren projectmanager. Ik stel een multidisciplinair team samen met de goede spelers erin. Ik definieer een aantal iteraties waarin we de deliverables gaan opleveren. En we gaan aan het werk. Ik manage daarmee een agile project. Toch?

Artikelen

Het intern managen van een agile project is inderdaad vaak niet moeilijker dan dat. Maar daar zit juist niet de uitdaging van een agile project. De moelijkheid zit veel meer in de omgeving waarin een agile project moet functioneren. Misschien kan ik dit aanschouwelijker maken door een aantal voorbeelden te geven van omgevingsvraagstukken die je kunt tegenkomen bij het managen van een agile project.

  1. Hoe ga je als projectmanager van een agile project om met een opdrachtgever die wel mee wil in de agile methodiek, maar tegelijkertijd in een fixed time / fixed date  / fixed functionaliteit modus blijft denken?
  2. Hoe ga je als projectmanager van een agile project om met een exploitatieafdeling, die het tempo niet kan bijhouden van iedere iteratie een werkend product opleveren wat business waarde heeft en in productie zou kunnen/moeten? Vaak zijn procedures voor in-productiename dusdanig lang dat dit niet in te passen is in iteraties van enkele weken.
  3. Hoe bewaak je als projectmanager de scope van je project, nu je niet aan het begin een set met specificaties vast kunt pinnen en vervolgens alles met changes daarna regelt? Iedere iteratie bepaalt de producteigenaar wat er in die iteratie gerealiseerd dient te worden.
  4. Hoe ga je om met een lijnorganisatie die belemmeringen (in Agile: Impediments) moet oplossen om jouw team tot steeds hogere productiviteit gedurende de achtereenvolgende iteraties te laten komen (één van de grote toegevoegde waarden van een agile project)?

Zo maar wat voorbeelden van vraagstukken die een agile projectmanager in zijn dagelijkse praktijk tegenkomt. Vragen die aangeven dat de uitdagingen niet in het project zitten, maar vooral in de omgeving.

Onze skills als projectmanager zijn op zich niet voldoende om een goed agile project te kunnen runnen. Om een organisatie te kunnen helpen met het verder implementeren van agile werken, is het onontbeerlijk om de principes van agile werken goed doorgrond te hebben. Dit zal de projectmanager behoeden allerlei consensus constructies in organisaties te accepteren waardoor uiteindelijk de benefits van agile werken niet bereikt zullen worden.

Om de volwassenheid van een organisatie in agile werken aan te tonen, wordt er hard gewerkt aan een maturity model. Zo’n model zal zeker helpen in het volwassen worden van het agile vakgebied. En zal zeker een organisatie helpen agile volledig te implementeren. Luisterend naar medewerkers in agile projecten leert dat deze, veel meer nog dan managers, enthousiast zijn over de nieuwe manier van werken. Waar komt dit enthousiasme vandaan?

Deze vraag zal ik proberen te beantwoorden in een volgende column over Agile projectmanagement.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.