Contact

Agile: geschikt/ongeschikt

Inmiddels alweer 6 jaar geleden verscheen deel 5 van de KWD reeks over de succesvolle invoering van agile. Dit boek verscheen op een moment dat Agile1 aan een forse opmars in organisatie bezig was; “Agile is overal, Agile is hot”. In 2021 is de kennis over Agile fors voortgeschreden, wat de vraag opwerpt hoe dit boek de tand des tijds heeft doorstaan. 

Boekrecensie

Het boek is geschreven vanuit de waarneming dat een succesvolle toepassing van het agile gedachtengoed leidt tot succesvollere projecten en bijdraagt aan meer werkplezier bij de professionals in de projectteams. De auteurs signaleren dat de dagelijkse praktijk weerbarstig is en veel organisaties juist worstelen met de succesvolle toepassing van Agile. Het boek geeft een handreiking om Agile succesvol toe te passen langs drie invalshoeken. Deze invalshoeken worden ondersteund met testen die beschikbaar zijn in de (gratis) KWD projectmanagement app. 

De organisatie 

Agile vraagt ander gedrag dan vroeger, van de projectmedewerkers maar ook voor de wijze waarop projecten bestuurd worden door lijn- en projectmanagement. Het boek geeft een aantal succes- en faalfactoren en diverse tips uit de praktijk en stelt de lezer de vraag: is uw organisatie Agileready? Er wordt een checklist aangereikt die de lezer kan invullen om te achterhalen of de organisatie ‘rijp’ is om te werken met Agile. Als meer mensen uit dezelfde organisatie de checklist invullen wordt een basis gelegd voor een discussie over de stand van invoering van Agile. 

Het project 

Er zijn verschillende mogelijke manieren om de life cycle van een project vorm te geven. Het boek gaat in op traditionele, agile en extreme modellen, behandelt verschillen tussen incrementeel, iteratief en adaptief werken, en zoomt dan in op de verschillen tussen de traditionele en de agile aanpak. De overwegingen om voor een agile methode te kiezen of juist niet kunnen divers zijn maar niet elke aanpak is even geschikt voor elke situatie. Ook hier wordt een geschiktheidschecklist aangeboden, nu gericht op het project. 

Het individu 

Het werken volgens agile principes vraagt bepaalde competenties en vaardigheden van alle betrokkenen, opdrachtgevers, projectmanagers, architecten, ontwikkelaars, testers, etc. Het boek focus met name op de vraag of projectmanager en opdrachtgever, als belangrijke bestuurders van het project, zelf wel Agileready zijn. Daarbij komen de rol, de competenties en de vaardigheden van deze personen aan de orde. Daarnaast staat het boek stil bij het teammanagement in een omgeving waar het team zelforganiserend wordt geacht te zijn. Ook hier wordt een checklist aangeboden om te bepalen of het individu Agileready is. 

Sturen op succes 

Het boek sluit af met een beschouwing over het besturen van het succes van een agile project. Zoals de introductie van een Agile project balanced scorecard met perspectieven die voor een Agile project van belang zijn. Daarnaast gaat het boek uitgebreid in op best practices die voor individu, project, organisatie en projectaanpak relevant zijn. 

Conclusie 

De Agile praktijk is sinds de uitgave van het boek voortgeschreden. Tegelijkertijd zijn de aandachtspunten die in het boek worden geadresseerd onverminderd actueel. We signaleren in de praktijk vele hybride vormen van projectorganisatie met elementen van zowel permanente als tijdelijke organisaties. Projectmanager én opdrachtgever worstelen daarbij met de vraag hoe te interveniëren als ze dat nodig achten. Oude vragen als ‘wie mag wat’ en ‘wie is waarvan’ krijgen nieuwe vormen die verschillend ingevuld worden.  

Stilstaan bij de essentiële vragen bij het inrichten van een Agile project, zoals ‘is de organisatie daar klaar voor’, ‘is het project daar geschikt voor’ en ‘ben ik geschikt voor dit Agile project’ zijn daarom onverminderd van toepassing. Kortom, “Agile: geschikt/ongeschikt” is nog steeds actueel! 

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.