Contact

Afstudeeronderzoek ‘Meetbare Projectcomplexiteit’

Wij hechten veel waarde aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van programma- en projectmanagement. Daarom doen wij geregeld onderzoek naar verschillende actuele onderwerpen. 

Artikelen

De resultaten publiceren wij in onze boekjes en via artikelen in diverse vakbladen. In dit kader hebben wij Joris Obdam gevraagd om onderzoek te doen naar meetbare aspecten van  projectcomplexiteit.

Het onderwerp van het onderzoek betrof meetbare projectcomplexiteit en specifiek de eigenschappen van rojectcomplexiteitsmodellen die op objectieve en kwantificeerbare wijze projectcomplexiteit kunnen aantonen. Aanleiding voor deze opdracht was het gegeven dat projectcomplexiteit vaak wordt genoemd als mogelijke oorzaak voor het falen van projecten. Het onderzoek heeft zich gericht op IT/Business projecten. Het doel is de totstandkoming van een objectief meetinstrument voor projectcomplexiteit, waarmee verschillende projecten vergeleken kunnen worden met betrekking tot haar complexiteitsaspecten.

6 meetbare aspecten

Het onderzoek heeft aangetoond dat het erg moeilijk is om projectcomplexiteit objectief te beschrijven. Vanuit een totale set van 808 sterk overlappende projectcomplexiteitsaspecten uit de literatuur zijn de 16 meest voorkomende meetbare aspecten verder onderzocht. Van deze 16 aspecten correleren er 6 significant met projectcomplexiteit:

  1. Aantal informatie systemen die door het project worden geraakt/aangepast.
  2. Aantal manmaanden in het project.
  3. Duur van het project.
  4. Totaal beschikbaar gestelde budget voor het project.
  5. Aantal verschillende afdelingen betrokken bij het project.
  6. Aantal disciplines betrokken bij het project.

Naast deze meetbare aspecten zijn er nog een aantal andere interessante conclusies. Een zuiver objectief en meetbaar projectcomplexiteitsmodel zal nooit volledig zijn door de contextuele afhankelijkheid van de relevante aspecten en het belang van de subjectieve aspecten van projectcomplexiteit. Het toevoegen van subjectieve aspecten is goed mogelijk met behulp van een Likert schaal. Daarnaast is geconstateerd dat veel aspecten van projectcomplexiteit overlappen of onderling sterk correleren. Dat bemoeilijkt de objectieve meetbaarheid, maar maakt de bruikbaarheid van een empirisch model met voldoende aspecten in de praktijk wel eenvoudiger. Tenslotte lijkt het belangrijk om een projectcomplexiteitsmodel toe te spitsen op een specifieke context (e.g. type projecten binnen een organisatie) en een specifiek doel (e.g. beoordelen van het portfolio van projecten/projectmanagers).

Achtergrond

In opdracht van KWD Resultaatmanagement en de Technische Universiteit Delft heeft Joris Obdam een afstudeeronderzoek uitgevoerd voor de master Construction Management & Engineering aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van Prof.dr. H.L.M. (Hans) Bakker, Professor Management of Engineering Projects, Dr.ir. M.G.C. (Marian) Bosch-Rekveldt, Assistant Professor Project Management, Dr.ir. L.H.M.J. (Louis) Lousberg, Assistant Professor Design and Construction Management. Drs. M.P.C. (Martijn) van Nierop bood begeleiding vanuit KWD Resultaatmanagement.

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit onderwerp dan kunt u de publieke versie van de afstudeerscriptie “Measuring project complexity: A study towards the characteristics of quantifiable project complexity models” lezen.

KWD

Resultaat boeken voor en met jou

Wij starten met goed luisteren naar jou als opdrachtgever. Om samen een effectieve en succesvolle aanpak te kiezen voor de gewenste transitie van jouw huidige situatie-A naar het te bereiken resultaat-B. Ons gezamenlijk doel is altijd: Nul Mislukkingen! voor jouw projecten.