Managen van projecten

Een vak, ons vak!

KWD projectmanagers geven dagelijks leiding aan allerlei projecten, van pakketimplementaties tot ERP-oplossingen en infrastructuurprojecten, bijna altijd op het raakvlak van business en ICT.

 

Over projectmanagement is enorm veel geschreven, zowel door projectmanagers zelf als door wetenschappers. Maar de grote vraag blijft: wat is nou succesvol projectmanagement? KWD is er van overtuigd dat er niet één aanpak bestaat die overal succesvol voor is. Wat werkt in de ene organisatie werkt in de andere niet. Bijvoorbeeld omdat de cultuur of de politiek succes in de weg staat. Projectsucces lijkt eenvoudig af te kaderen als ‘binnen tijd en budget de vooraf gestelde resultaten halen’. Maar zo simpel is het niet. Acceptatie van en tevredenheid met de projectresultaten zijn minstens zo belangrijk. Een project dat niet geaccepteerd wordt, zal nooit als succesvol ervaren worden.

Projectmanagement is dus meer dan sturen op tijd, geld en resultaat. Denk aan gevoel voor politiek, een goed team kunnen samenstellen, talenten herkennen en inzetten en vooral ook een flinke dosis lef, doorzettingsvermogen en het vermogen om mensen te binden en te verbinden. KWD’ers zijn stuk voor stuk geselecteerd op deze kwaliteiten en combineren dit met een flinke dosis theoretische kennis. Zij kennen het onderscheid tussen de verschillende projectmanagement technieken als Prince2 en Agile en weten wanneer zij welke methode het beste kunnen toepassen. En in de praktijk blijkt dan steeds weer dat projectsucces vooral afhangt van de stijl van managen en de samenwerking in het projectteam.