Assessments, Reviews & Audits

Als opdrachtgever, stuurgroeplid of projectmanagersbaas heb je soms het gevoel dat een project niet goed loopt. Toch rapporteert de projectmanager alle stoplichten op groen.

 

Met een pragmatische aanpak waarin alle stakeholders worden betrokken, kan KWD je helpen om een objectief en onafhankelijk beeld van een project te krijgen. Daarbij benoemen we wat goed gaat, én wat fout gaat. Maar we geven vooral aan wat je kunt doen om het beter te doen. Met als uiteindelijk doel: een succesvol project!

Veel organisaties werken met Project maturity-modellen die uitgaan van de opvatting dat een organisatie volwassener en succesvoller is als deze hoger scoort in het model.Maar in de praktijk blijkt ook dat het volgen van modellen geen formule voor projectsucces is.

Projecten blijven mensenwerk, ieder project is uniek en vraagt zijn eigen aanpak. En ook voor een project audit of review geldt dus geen standaard aanpak. Samen met jou bepalen we wat voor jouw project, de beste aanpak is. In de uitvoering zijn we hard op de inhoud en zacht op de relatie. We werken met modellen en technieken als dat helpt en adviseren je over de modellen, technieken en rapportages die binnen jouw organisatie passen. Maar boven alles geldt: het gaat om projectresultaat. En daar staan wij voor als KWD’ers.