PM-organisatie professionaliseren

Volwassenheid meetbaar gemaakt

KWD heeft een beproefde methode ontwikkeld waarmee we de volwassenheid van de projectmanagement organisatie kunnen meten en vergroten.

 

Daarvoor maken we gebruik van het kerntakenmodel voor de projectmanagement organisatie. Door een volwassenheidsmeting op zes kerntaken uit te voeren, krijg je een helder inzicht in de blokkades voor het succesvol uitvoeren van projecten. Door de werkelijke problematiek aan te pakken met de juiste probleemeigenaren, wordt het relatief eenvoudig een haalbaar verbeterplan op te stellen.

KWD heeft deze volwassenheidsmeting bij diverse klanten uitgevoerd, waaronder APG, Electrabel, Heineken en Kadaster. Deze organisaties zijn na de meting allemaal aan de slag gegaan met verbeteracties in de projectmanagement organisatie. En behalve de meting uitvoeren, helpen we je ook graag bij het realiseren van de verbetering.