Project Balanced Scorecard

Project succes meetbaar maken

KWD heeft onderzoek gedaan naar projectsucces. Resultaat van dit onderzoek is een praktisch hulpmiddel voor het meetbaar, bespreekbaar en bestuurbaar maken van projectsucces: de Project Balanced Scorecard.

 

Bij de Project Balanced Scorecard wordt projectsucces vanuit vier verschillende perspectieven gemeten: Productresultaat, Beheersing, Leren en Businesswaarde. De Project Balanced Scorecard stelt organisaties in staat een breder aantal aspecten van projectsucces te meten, naast de traditionele zaken als tijd, geld en kwaliteit.

De Project Balanced Scorecard maakt het mogelijk projectsucces in de tijd te monitoren. Door periodiek te meten, worden veranderingen in de perceptie op projectsucces snel zichtbaar. Stuurgroep en projectmanager kunnen hierdoor snel corrigerend optreden. Op basis van de Project Balanced Scorecard komen de project-succes-actoren met elkaar in gesprek over de project-KPI’s die gezamenlijk het succes van het project bepalen.

Toepassing Project Balanced Scorecard in de praktijk

KWD heeft deze volwassenheidsmeting bij diverse klanten uitgevoerd, waaronder APG, Electrabel, Heineken en Kadaster. Deze organisaties zijn na de meting allemaal aan de slag gegaan met verbeteracties in de projectmanagement organisatie. Enkele citaten van klanten:

  • “Mijn stakeholders vinden het erg zinvol en belangrijk om met de scorecard in de hand een project te bespreken.”
  • “Naast sturing op de harde feiten geeft de PBS ons ook een gevoel over het project.”
  • “Vooral het perspectief Leren is voor ons nieuw, hier kan ons PMO mooi richting aan geven.”