Besluitvorming bij projecten

Bas van der Meijden

De besluitvorming is een activiteit waaraan zowel individuele als groepsdimensies zitten. Besluiten kunnen variëren in complexiteit. Dat wordt beïnvloed door de context, waarbij regelmatig terugkomende elementen draagvlak, risico’s en onzekerheden zijn. Omgang met besluitvorming vraagt om bewustzijn van het besluitvormingsproces en de elementen daarin, het integer omgaan met de besluitvorming, en bovenal een goede regie. Besluitvorming in projecten en programma’s …

Benefits Management

Bas van der Meijden

Deze workshop is het uitvloeisel van een onderzoek dat KWD heeft gedaan naar het realiseren van baten in projecten. Uit dat onderzoek blijkt dat sturen op benefits zich vaak beperkt tot het binnen zien te halen van het projectbudget, en dat sturen van het project op basis van een businesscase nog vaak niet in onze mindset zit. Ook over de …

Stuurgroepen

Bas van der Meijden

Deelname aan stuurgroepen is iets wat veel managers ‘er bij doen’, waarbij ze niet terug kunnen vallen op theoretische bagage. Deze workshop beoogt daar bij te helpen. Vragen als Waar is een stuurgroep voor bedoeld? Hoe wordt de besluitvorming in een stuurgroep uitgevoerd? Hoe ziet dit er in de praktijk uit en zijn daarvoor best practices? De workshop is gebaseerd …

Succesvol opdrachtgeven in projecten

Bas van der Meijden

Uit de literatuur blijkt dat de opdrachtgever van projecten een belangrijke speler bij het realiseren van projectsucces. Toch krijgen managers vaak geen kader mee om hun projecten te besturen. Dit thema heeft KWD al meermalen uitgewerkt, niet in de laatste plaats in deze pragmatische workshop. Doel van de workshop is om deelnemers in staat te stellen hun rol als bestuurder …

Opdrachtgever en stuurgroepen

Bas van der Meijden

Met deze sessie willen we opdrachtgevers en stuurgroepen een praktische handreiking geven om beiden de juiste rol binnen projecten te nemen. We baseren deze workshop daarom op een eigen projectcase uit de organisatie. Als voorbereiding op de workshop vullen alle deelnemers de vragenlijst uit de KWD PM App in. Hiermee krijgen zij meer inzicht in het ontwikkelingsniveau van hun stuurgroep. Tijdens de …

Agile Masterclass

Bas van der Meijden

Wij bieden een Agile masterclass waarin we aan de hand van vooroordelen en misverstanden de Agile kernconcepten uitleggen. Na afloop heb je dan ook een verzameling aan praktische en direct toepasbare tips en trucs geleerd. Iedereen doet mee Volg de masterclass met je (project-)team of gehele afdeling en je hebt direct een gemeenschappelijk beeld en uitgangspunt voordat je met Agile …

Projectpolitiek

Bas van der Meijden

Wij definiëren projectpolitiek als “het omgaan met tegenstrijdige belangen en agenda’s, het flexibel en effectief in kunnen spelen op wisselende en schuivende machtsverhoudingen, en het beïnvloeden van keuzeprocessen in organisaties met als doel het realiseren van een succesvol project.” (Projectpolitiek, deel 4 uit de KWD-boekenreeks, wordt uitgereikt aan de deelnemers van de workshop). De meeste projectmanagers hebben het niet zo …