Besluitvorming bij projecten

Bas van der Meijden

De besluitvorming is een activiteit waaraan zowel individuele als groepsdimensies zitten. Besluiten kunnen variëren in complexiteit. Dat wordt beïnvloed door de context, waarbij regelmatig terugkomende elementen draagvlak, risico’s en onzekerheden zijn. Omgang met besluitvorming vraagt om bewustzijn van het besluitvormingsproces en de elementen daarin, het integer omgaan met de besluitvorming, en bovenal een goede regie. Besluitvorming in projecten en programma’s …

Project Portfoliomanagement

Bas van der Meijden

Portfoliomanagement gaat over het beheren van het applicatielandschap en projecten. Doel van een portfolio is om management in staat te stellen gericht te investeren en waarde voor de organisatie te genereren. Juist voor het management dat vaak niet direct bij de operatie en projecten betrokken is biedt een portfolio een manier om de juiste prioriteiten te stellen. Bij het inrichten …

Benefits Management

Bas van der Meijden

Deze workshop is het uitvloeisel van een onderzoek dat KWD heeft gedaan naar het realiseren van baten in projecten. Uit dat onderzoek blijkt dat sturen op benefits zich vaak beperkt tot het binnen zien te halen van het projectbudget, en dat sturen van het project op basis van een businesscase nog vaak niet in onze mindset zit. Ook over de …